Prins Bernadotte.


JCMQ/SFZK – 1244 (5/7 1897)
Byggd 1887 vid Oskarshamns Varv & Skeppsdocka AB NB 184 (Järn)
32,22 x 5,62 x 2,57 m – 199,27 / 153,66 (MB 1887)
32,22 x 5,84 x 2,57 m – 198,39 / 142,40 (MB 1895)
32,79 x 5,87 x 3,30 m – 164,64 / 60,01 (SS 1947)
31,90 x 5,87 x 3,25 m - 160 / 20 (SS 1969)
Maskin: Varvets 2cy comp.ångmaskin på 180 Ihk, ersatt av en vid Krupps AG tillverkad tripleångmasin (12” – 18 ½” – 28 ½” x 21”) på 400 Ihk (1926)
Byggdes som passagerarfartyg för Ångfartygs AB Öregrund, Stockholm med namnet ÖREGRUND. Köptes den 30 mars 1894 för 55 000 kr till Östra Sveriges Ångbåts AB, Mönsterås och döptes då om till PRINS BERNADOTTE. Namnet efter kronprins Oscar Carl August, äldste son till Oscar II och född 15 nov 1859. Han förlorade sin kronsprinstitel sedan han gift sig med Ebba Henrietta Munck af Fulkila.

Ägdes 1911 av G. Svensson, Stockholm och han sålde den 10 juni 1915 till Pr/ Hans Kristian Hedvall-Pohlman, Örnsköldsvik som överförde båten den 22 dec samma år till Rederi AB Prins Bernadotte. I rederiet ingick dessutom Hjalmar Rollsén, Gustaf Lundkvist, Frans Granberg samtl. Övik samt Ola Ohlsson, Hörnefors. Blev bogserbåt då hon på vintern 1918 köptes av Andreas Strandberg, Alne för 78 000 kr.Ång. Prins Bernadotte, hemmahörande i Örnsköldsvik, ha försålts till hr Andreas Strandberg i Alne för 78.000:-. (VA 6/4 1918). Ångaren Prins Bernadotte som nyligen köpts av hr A. Strandberg i Alne, har i Övik apterats till bogserångare. (VA 30/5 1918) Strandberg avled 1935 och båten övertogs av dödsboet, dvs Sara Brita, Johan Arthur, Jonas Walter samt Anna Birgitta Strandberg. Tilldelades vid dödsboets skiftande den 14 okt 1938 Jonas Walter Strandberg, Alne. Då även J.W. avled 1951 övertogs dödsboet av änkan Dagmar samt dottern Ingrid Kristina Margareta Strandberg och redare blev Dagmar Strandberg.

Lades upp efter en maskinskada 1969 och kom aldrig i fart igen. Köptes den 22 dec 1971 av Carl W. Christensen, Örnsköldsvik som sålde vidare för 35 000 kr till Persöner AB, Ystad. Bogserades till Ystad den 30 juni 1973 och den 11 okt 1973 meddelade Persöner att Prins Bernadotte och Hörneå har nedskrotats.
Text Bengt Westin.


PRINS BERNADOTTE
Prins Bernadotte
Foto Bernt Sjölunds saml. via Bengt Westin.

PRINS BERNADOTTE
Prins Bernadotte
Foto Göran Svedin via Bengt Westin.

Prins Bernadotte
Foto Lars Brolin via Bengt Westin.

PRINS BERNADOTTE
Prins Bernadotte
Foto Göran Svedin via Bengt Westin.

PRINS BERNADOTTE
Prins Bernadotte
Foto Göran Svedin via Bengt Westin.

PRINS BERNADOTTE
Prins Bernadotte
Foto Lars Brolin via Bengt Westin.

PRINS BERNADOTTE vid kajen nära Alne i Bonässundet - 1970
Prins Bernadotte
Foto okänd i Staffan Wihlners saml.


Tillbaka till Strandberg, Alne
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan