Reserv

Oregistrerad
Byggd 1863 vid okänt varv, Stockholm
Mått okända
Maskin: Okänd ångmaskin på 5 Nhk

Byggdes för okända. Ägdes 1887 av Söderhamns Transport AB, Söderhamn som RESERV. Okänt öde.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Söderhamns Transport AB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan