Söderhamns Transport AB, Söderhamn

Bolaget startade möjligen 1884 med avsikt att bedriva transporter med bogser- och passagerarfartyg samt ett antal pråmar. Verkställande direktör blev från starten Richard Hillman och styrelse bestod 1884 av Lars Richard Gustaf Hillman (vd), Johan Erik Larsson, Carl Gabriel Schöning. Suppl. L.W. Brolin och Karl L Brolin År 1873 köptes från Stockholm ångslupen ULRICA, vilken döptes om till STUGSUND, från 1888 degraderad till STUGSUND II då en ny STUGSUND levererades från W. Lindbergs Mek. Verkstad i Stockholm. Till en början drevs den första STUGSUND av Hillman ensam men då Söderhamns Transport AB grundades överfördes fartyget till detta bolag. År 1892 bildade dock Hillman ett särskilt bolag för dessa ångslupar, kallat Ångslups AB Stugsund. Samma år bolaget grundades köptes från ett bolag i Söderhamn bogserbåten NYTTIG och några år senare också bogserbåten FÄRDIG. År 1887 fanns också bogserbåten RESERV hos bolaget, och dessa tre kompletterades 1891 med nybyggda HURTIG och 1898 med likaledes nybyggda FRAM. Före 1915 återkom den första STUGSUND till Söderhamns Transport AB som bogserbåt, då under namnet FERM. Den 30/12 1908 meddelades att Schöning avlidit och hans plats tagits av Richard Gabriel Melin varför styrelsen den 30/12 1908 bestod av L R G Hillman, Dir. Lorentz Gustaf Brolin, v.konsul R.G. Melin. Suppleanter var Svante Emanuel Wäsström och konsul Johan Wilhelm Brolin. Under senare delen av 1930-talet avvecklades bolaget.
Text: Bengt Westin

Fram, Hurtig och Nyttig
Fram, Hurtig och Nyttig
Foto: Lars Brolins saml.

Bogserbåtarna.

För mer information om bogserbåtarna - tryck på bilderna.


Tryck här
Nyttig
1884-1916


Tryck här
Färdig
1884-ca 1930


Reserv - <1887-??


Tryck här
Hurtig
1891-1913


Tryck här
Fram
1898-1936


Tryck här
Ferm
<1915-??


Tillbaka till rederier
Tillbaka till startsidan