Rex

SFC - 2312
Byggd 1881 vid Motala Mek. Verkstad AB, Motala (bessemerstål)
14,05 x 3,27 x ?? m (Nyb. 1881)
13,62 x 3,30 x 1,80 m (SS 1990)
Maskin: Motala MV 1-cyl. ångmaskin (7” x 8”) på på 16 Ihk, ersatt av en Drott (Pythagoras) 2-cyl. motor på 45 Ehk (1937), och av en Volvo MO 96 dieselmotor på 150 kW (1976)

Byggdes för Nya Ångslupsbolaget, Stockholm som passagerarslup med namnet ÅTTAN. Kostade 9 000 Rdr. Såldes den 16 maj 1889 till Schebo Bruks AB, Schebo för 5 200 kr. Stationerades som bogserbåt vid Hallsta ångsåg, Häverö, möjligen redan då omdöpt till REX. 1909 hyrdes båten av Herrängs Gruf AB, till 1912 då hon köptes för 1 800 kr. Under vintern 1912-13 omspantades båten och flera nya plåtar samt däck sattes in. 1937 togs ångmaskinen ur och en motor sattes in, dessutom fick båten plåtdäck. Båten fick släpa pråmar från Mälaren, timmer från hela Roslagen mm ända fram till 1975 då bogseringen vid Herräng avvecklades slutgiltigt. 1975 såldes hon till Leif Baptiste m.fl., Lidingö och blev mest liggande vid Norr Mälarstrand. Såldes 1981 till Tord Larsson, Sundbyberg som sålde vidare till Ola Lecksell 1989 som transporterade köpet på Nykvarns Varv AB, Roslagskulla.
Text: Bengt Westin


Rex
Rex
Foto: N O Forslund via Bengt Westin


Rex i Herräng 16/3 1969
Rex
Foto: Christer Samuelsson


Rex 1977
Rex
Foto: Bengt Westin


Rex i Nykvarn, Österåker 4/8 1997.
Rex
Foto: Krister Bång via Patrik Nylin


Rex i Nykvarn, Österåker 29/6 2007
Rex
Foto: Christer Samuelsson


Rex sedd från Södertörns däck - 30/7 2007
Rex
Foto: Lars Johnson

Rex
Foto: Lars Johnson


Tillbaka till Herrängs Gruf AB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan