Runar

JFSN – 2633
Byggd 1885 vid Bergsunds Mek. Verkstad AB, Stockholm Nb 185 (Järn)
27,79 x 5,10 x 2,19 m – 74,48 / 17,03 (SS 1917 – 1933)
Maskin: Varvets ångmaskin på 160 Ihk

Byggdes som passagerarfartyg för Hillersjö Ångbåts AB, Svartsjö som NYA HILLERSJÖ. Såldes den 3 dec 1900 för 37 500 kr till Pr/ Carl Gustaf Eriksson, Norrtälje som sålde vidare den 15 mars 1901 till Ångfartygs AB Sylfid, Norrtälje för samma pris. Rederiet ansökte om att få ändra namnet till VÄTÖSUND, men Kommerskoll. godkände inte namnet som i stället blev RUNAR. Ägare då blev Pr/ C G Grönstedt, Stockholm men den 1 juli 1913 köptes hon av Ångfartygs AB Kungshatt, Stockholm och mycket riktigt fick båten heta just KUNGSHATT. Ny ägare igen i maj 1914 då Anders Petter Eriksson, Stockholm köpte men inte heller han lyckades behålla båten någon längre tid, för den 15 maj 1915 såldes den exekutiv auktion till Ångfartygs AB Kungshatt, Stockholm. Såldes igen i juni 1916, till Roslagens Transport AB, Norrtälje och där byggdes båten om till bogserbåt och återfick namnet RUNAR. Även Roslagens Transport AB gick i konkurs, den 30 dec 1927 och båten övergick i ett partrederi den 25 aug 1928 med tidigare ägaren Ernst Gustaf Karlsson, Roslagsbro som huvudredare. Men Carlsson gav sig inte. Den 12 juli 1928 hade Roslagens Nya Transport AB bildats och RUNAR överfördes dit. Men även Roslagens Nya Transport AB gick i konkurs, 1934 och båten lades upp. 1935 rapporterades den skrotad.
Text: Bengt Westin


RUNAR i Öregrund
Vykort i Håkan Löfgrens saml.

RUNAR
Målning av Gunnar Frisell


Tillbaka till Roslags Transport AB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan