Runsten vid Lida, Hölö - Sö 19

Runstenen står ca. 100 meter söder om Hammarstugan, i en hage
Texten lyder översatt:
TAR LÄT RESA DENNA STEN EFTER KÄTTILHÖVDE, SIN FADER, EN GOD BONDE. GUD HJÄLPE HANS ANDE.


Runstenen står troligtvis på sin ursprungliga plats
Foto: Lars Johnson - 25/10 2008

Foto: Lars Johnson - 25/10 2008

Foto: Lars Johnson - 25/10 2008

Foto: Lars Johnson - 25/10 2008

Foto: Lars Johnson - 25/10 2008


Tillbaka till runstenar
Tillbaka till startsidan