Runsten vid Norrsunda kyrka - U 413

Runstenen ligger i vapenhuset till Norrsunda kyrka, Uppland. Detta är inte en upprättstående runsten utan den har legat som gravhäll på kyrkogården. Det faktum att den är äldre än kyrkan tyder på att det legat en annan kyrka här tidigare, toligen av trä.
Hällen har senare legat inne i kyrkan på olika ställen och fick sin nuvarande placering 1942.
Texten lyder översatt:
ULF LÄT GÖRA MINNESMÄRKET EFTER JÄRUND, SIN SON, OCH BJÖRN OCH RÖRIK EFTER SIN BROR


Foto: Lars Johnson - 3/8 2013


Tillbaka till runstenar
Tillbaka till startsidan