Sjöskum

Enligt uppgift byggd på 1920-talet
Maskin: Säffle tändkula på 70 hk

Användes vid timmerhantering runt industrin i Köpmanholmen
Text: Kurt Nordkvist

Sjöskum
Foto: B Westin via Kurt Nordkvist

Foto: B Westin via Kurt Nordkvist


Tillbaka till Forss Ab
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan