Sound Supporter

Imo: 9192313
Byggd 1998 vid Pacific Ocean Engineering & Trading, Singapore
23 x 7 m. - 122 brt.
Tidigare namn QS MERCURY, EN AVANT 5 och PM 1. Nu SOUND SUPPORTER.


SOUND SUPPORTER med mudderverket FEROM på släp längs Västkusten - 14 december 2019
Foto Daniel Gustafsson

SOUND SUPPORTER och SOUND HORIZON levererar en betongflytbrygga till Skärhamn - 19 december 2019
Foto Daniel Gustafsson

SOUND SUPPORTER lägger loss från SJÖGRIP - Arendal hösten 2020
Foto Daniel Gustafsson

Foto Daniel Gustafsson

SOUND SUPPORTER - sommaren 2021
Foto JÅ & Kat LangBogseringar


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan