Spring

Oregistrerad
Byggd 1866 vid W. Lindbergs Mek. Verkstad AB, Stockholm
15,64 x 3,43 x 2,00 m – 29 / 0
Maskin: Okänd ångmaskin på 40 Ihk

Byggdes för okända. Ägdes före 1877 av Bergviks Bolag, Bergvik som SPRING. Före 1879 ägdes hon av en okänd ägare i Hennan och hette också HENNAN och före 1884 köptes hon av en annan okänd ägare, Alsen och denne döpte om till FORTUNE. 1893 köptes båten av P Carlsson & O Christiansson, Norderön och de döpte om till just NORDERÖN och sålde 1901 till J Sahlin, Storån som kallade henne IDOG. 1905 blev Östersunds Ångsåg, Östersund ägare och 1914 hamnade denna beresta båt hos O Jönsson & L Olsson, Flåsjön och då döptes hon om till VIKING. Omkring 1940 köptes hon av Holmens Bruk & Fabriks AB, Strömsund och 1945 låg hon upplagd i Svaningen. Skrotades före 1955.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Bergvik & Ala
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan