Starkgrogg

SFAO - 10850 (1967)
Byggd 1967 vid Åsiverken AB, Åmål Nb 83 (Stål)
23,53 x 7,40 x 2,90 m – 114 / 0 (SS 1969)
Maskin: Nohab Polar dieselmotor på 1.200 Ehk

Byggdes för Ångbåts AB Grogg, Stockholm som STARKGROGG. Grogg fusionerades 1977 till Göteborgs Bogserings & Bärgnings AB, Stockholm som döpte om till TEBE, och samma år bytte ägarna namn till Röda Bolaget – Broströms Red AB, Stockholm som sålde 1984 till Scandinavian Towage & Salvage AB, Stockholm för 1.200.000 kr. Lämnade Sverige 1988, såld till S. & H. Satamahinaus Oy AB, Lepsämä, för 2.3 Mkr och omdöpt till HAMLET, och dessa uppgick 1995 i Alfons Håkans Oy, Helsingfors.
Text: Bengt Westin


STORGROGG och STARKGROGG vid Strandvägen 27/6 1968
Storgrogg och Starkgrogg
Foto: Thure Ehrnlund i Christer Samuelssons saml.

Starkgrogg vid Klippudden på Lidingö
Foto: Christer Samuelsson

Starkgrogg
Foto: J C Lund ur Bengt Westins saml.

Starkgrogg
Foto: J C Lund ur min saml.

Starkgrogg vid Slussen, troligen 1973
Foto: Lars Johnson

Tebe
Foto Bengt Westin

Tebe
Foto Jan Häggstöm via Bengt Westin

Tebe på Stockholms Ström 16/1 1979
Foto Christer Samuelsson

Tebe på Stockholms Ström 16/1 1979
Foto Christer Samuelsson

Hamlet i Helsingfors 8/8 1995
Hamlet
Foto: Krister Bång via Patrik Nylin

Hamlet
Foto: Krister Bång via Patrik Nylin


Tillbaka till Groggbolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan