Starkgrogg

SKRG - 7919
Byggd 1933 vid A. Ahlströms Oy, Wiborg (Stål)
22,73 x 6,76 x 3,42 m – 125,93 / 47,67 (SS 1955)
Maskin: Varvets 2cy comp.ångmaskin (13” – 25” x 19 11/16”) på 400 Ihk, ersatt av en okänd dieselmotor på ?? Ehk (1962)

Byggdes för Ångbåts AB Grogg, Stockholm som STARKGROGG. Motoriserades 1962 men förblev gammal och omodern varför ägarna beställde en ny båt och lät denna gå till skrot 1967 hos Persöner AB /PLM-Återvinning AB, Ystad.
Text: Bengt Westin


STARKGROGG på Ekensbergs varv - 1959-60
Foto okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Foto okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Foto okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

JARL och STARKGROGG vid Finnboda varf
Foto: Thure Ehrnlund i Christer Samuelssons saml.

STARKGROGG utanför Finnboda varf - 21/7 1966
Foto: Thure Ehrnlund i Christer Samuelssons saml.


Tillbaka till Groggbolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan