Starkotter

JKTC/SGMK – 3520
Byggd 1857 vid okänt varv i London. (Järn)
29,08 x 5,39 x 2,68 m -102,54 / 9,29 (MB 1921)
Maskin: Okänd ångmaskin på ?? Ihk, ersatt av en W. Lindbergs MV comp.ångmaskin på 350 Ihk (1878)

Byggdes för Bogseringsbolaget Flink i Stockholm som FÄRDIG. Anlände till Stockholm i slutet av oktober 1857 under befäl av kapten Alexandersson. Köptes i mars 1871 av Sundsvalls Bogseringsbolag, Sundsvall och döptes om till STARKOTTER. Överfördes den 16 april 1898 till Sundsvalls Bogserings AB och 1912 till Pr/ Ljunga Elf & Indals Elfs Flottningsföreningar, Sundsvall (hälften vardera) med Fridolf Almgren som huvudredare. 1933 efterträddes han av Anders Lignell, Sundsvall och där blev hon kvar till i januari 1937 då Walter Strandberg, Alne köpte för 9.000 kr, och efter hans död 1952 övertogs båten av dödsboet (Dagmar Strandberg). Från rederiet meddelades den 10 juli 1956 att båten upphuggits och nedskrotats
Text: Bengt Westin


Starkotter
Foto: SCA-arkivet via Bengt Westin

Starkotter
Foto: Lars Petterssons saml. via Bengt Westin

Starkotter
Foto: Lars Petterssons saml. via Bengt Westin

Starkotter
Foto: J Robert Boman via Bengt Westin


Tillbaka till Strandberg, Alne
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan