Stormsignal

Oregistrerad
Byggd okänt år vid okänt varv (Järn)
Mått okända
Maskineri: Okänt

Byggdes för okända. Ägdes 1972 av Bogserings AB Stormking, Göteborg som STORMSIGNAL. Okänt öde.
Text: Bengt Westin


STORMSIGNAL 6/4 1972
Foto Krister Bång via Bengt Westin


Tillbaka till Bogser.AB Stormking
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan