Ströms Vattudal

4644
Byggd 1870 vid Motala Mek Verkstad, Motala och sammansatt i Bredgård, Strömsund
17,73 x 3,98 x 2,24 m – 51,03 / 33,07 (MB 1900)
17,81 x 3,90 x 2,40 m – 35,32 / 16,06 (MB 1920)
Maskin: Varvets ångmaskin på 72 Ihk

Byggdes för Ångfartygs AB Ströms Vattudal, Strömsund som passagerarfartyget STRÖMS-VATTUDAL och kostade då 18 000 Rdr. Ombyggdes ordentligt 1895 i Bredgård av Hernösands MV. Köptes okänt år av Ångermanelfvens Flott¬nings¬förening, Strömsund och blev då kombinerad passagerar- och bogserbåt. Ägarna flyttade båten 1919 till ÅFF:s Drifts AB, Nyland men 1935 upplöstes detta bolag och ÅFF stod som ägare igen. Den 20 april 1961 meddelade ÅFF att fartyget skrotades 1960.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Ångermanälfvens Flottningsförening
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan