Russfjärden

SFB-7095
Byggd 1953 vid Lidvall & Söner AB, Leksand (stål)
11,00 x 3,85 m (vid leverans)
13,49 x 3,86 x 1,85 m. 24/7 ton. (1997)
Maskin: Seffle 50 hkr tändkulemotor S210 BF. Ersatt av en Volvo MD 67. Från 1996 en Scania DSI 11 40M20S SF på 320 hkr

Byggdes som varpbåten RUSSFJÄRDEN för Ångermanälfvens Flottningsförening, Strömsund. Såldes i början av 1960-talet efter att flottningen lagts ned till Björn Holmer, som gav båten namnet KYANA. Runt 1970 såldes båten till en person boende i Vagnhärad som 1977 sålde till till Per Erik Södergren, Svartsö. Såldes 1979 till Erik Westerlund i Krokholmen ägare. Han bedrev trafik Arholma-Simpnäs Han överlät 1995 till Stockholms Södra Skärgårdens Samtrafik AB, Stavsnäs som 1996 döpte om till ISAK. Förlängdes vintern 1996-97 med 2,4 m och fick ny motor och fick ny inredning vintern 1998. Sedan 2009 ägs ISAK av Cascad Rederi AB på Runmarö.
Text: Bengt Westin och lidwallsbatar.se


ISAK - februari 2019
Isak
Foto: Anders Winter

Isak
Foto: Anders Winter


Tillbaka till Ångermanälfvens Flottningsförening
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan