Sund

5632 (25/8 1914)
Byggd 1904 vid Sunds AB Mek. Verkstad, Sundsbruk (Stål) (Endast skrov), Färdigställd 1914 vid Sunds AB MV
26,13 x 5,39 x 3,30 m – 112,98 / 18,48 (SS 1917-1933)
Maskin: Okänd ångmaskin på 300 Ihk

Byggd för Sunds AB, Sundsbruk som skrov utan maskin. Användes som pråm vid byggandet av sulfatfabriken i Söråker. Maskin isattes först 1914 och då döptes hon till SUND. Överfördes den 31 dec 1920 till Sunds Rederi AB, Sundsbruk – ett dotterbolag – för 150.000 kr - men såldes redan den 16 nov 1928 för 67 200 kr till Herrängs Gruf AB, Herräng och döptes om till HERRÄNG. Såldes tillsammans med två pråmar och hela köpesumman uppgick till 77.540 kr. Kolliderade med danska ss JUTLANDIA 4,5 nm SO Sandhammarens fyrplats den 9 nov 1949 och sjönk omedelbart. Vid olyckan omkom fem besättningsmän. De överlevande togs av JUTLANDIA till Gdynia. Fartyget var på resa Degerhamn-Limhamn.
Text: Bengt Westin

Sund
Foto i Bengt Westins saml.

Herräng
Foto i J Roger Tolls saml. via Bengt Westin

Herräng
Foto i J Roger Tolls saml. via Bengt Westin

Herräng
Foto i J Roger Tolls saml. via Bengt Westin

Skiss över hur vraket efter HERRÄNG ligger
Skiss av Calle Lundin 2007


Tillbaka till Herrängs Gruf AB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan