Svaningen

SKUJ - 7157
Byggd 1875 vid W. Lindbergs Mek. Verkstad & Varfs AB, Stockholm Nb 108 (Järn)
20,23 x 4,45 x 2,56 m – 50,15 / 28,23 (MB 1915)
20,75 x 4,45 x 1,80 m - (Nostalgia 4-2003)
Maskin: Varvets ångmaskin på ?? Ihk, ersatt av en Hernösands MV ångmaskin på 80 Ihk 1904, och av en Scania D 11 Dieselmotor på 200 Ehk. Byggdes för Faxelfvens Ångbåtsbolag, Ramsele som passagerarfartyget RAMSELE. Övertogs 1877 av Faxelfvens AB, Ramsele som sålde 1881 till Ströms Trävaru AB, Strömsund. Dessa lät bygga om båten till bogserare åren 1881-82 vid Näsvikens varv och döpte sedan om till SVANINGEN. Kontrakt H V & V 24/11 1904: Ströms Trävaru AB, Strömsund för bogs. ’Svaningen’ ny maskin om 80 Ihk. Leverans: Senast 15/3 1905. Pris: 8.700 kr. Köptes 1910 av Ångermanälfvens Flottningsförening, Ramsele som flyttade henne i okt 1924 till en nybildat Driftsbolag med hemort i Nyland. Överfördes dit för 25.000 kr. I april 1933 likviderades ÅFF:s Drift AB och hon flyttades till ÅFF igen för ett värde av 10.511 kr. Låg upplagd några år innan hon den 6 juli 1959 övertogs som gåva av Ströms Hembygdsförening, Strömsund. Skulle bli museibåt, men pengar fattades och i stället såldes båten 1969 till T. Hadar Dahllöf, Ramsele, och då återstod endast skrovet, vilket priset, 100 kr, visar. Dahllöf an¬vände henne som husbåt, placerad i en vik i Ströms Vattudal, sålde till Yngve Gamlin, men 1983 skänktes hon till Vattudalens Båtklubb, Strömsund. Har under några år renoverats ordentligt.
Text: Bengt Westin

SVANINGEN i Strömsund, 2006
Foto: Per Hilding


SVANINGEN i Strömsund juni 2007
Foto: Conny Åslund


Tillbaka till Ångermanälfvens Flottningsförening
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan