Sune

SHAE – 10746
Byggd 1966 vid AB Åsiverken, Åmål (NB 79)
16,59 x 5,52 x 2,30m - 48 / 0 (SS 1969)
Maskin: Volvo-Penta Diesel på 360 Ehk

Byggdes för C.L. Hanssons Stuveri AB, Göteborg som TELL. Köptes 1971 av Bogserings AB Stormking, Göteborg som döpte om till STORMBOY men överförde 1984 till Scandinavian Towage & Salvage AB, Göteborg. Förvärvades 1997 av Bogser AB Sven, Göteborg för 550.000 kr och de meddelade året efter att de döpt om till SUNE.
Text: Bengt Westin


TELL
Tell
Foto: Krister Bång

STORMBOY 2 augusti 1979
Stormboy
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

STORMBOY
Stormboy
Foto: Jan Christer Lund via Bengt Westin

SUNE i Göteborg - 16 september 2005
Sune
Foto: Janne Ågren

KALLE och SUNE assisterar Götheborg ut ur dockan vid Gotenius Varv - 16 september 2005.
Sune
Foto: Janne Ågren

Sune - 13 maj 2007
Sune
Foto: Lennart Ramsvik maritimbild.com

SUNE i Göteborg - 2 april 2018
Sune
Foto: Anders Winter

Sune
Foto: Anders Winter


Tillbaka till Bogs.AB Stormking
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan