Tamm (2)

Oregistrerad
Byggd 1858 vid Stora Warfvet, Stockholm
18,24 x 3,33 x 1,24 m – 23 /
Maskin: Lindahl & Runers ångmaskin på 40 Ihk

Byggdes för Strömbacka Bruk, Moviken som TAMM (2). Överfördes okänt år till AB Iggesunds Bruk, Iggesund som sålde före 1950 till Dellarnes Flottningsförening, Näsviken. Har därefter haft flera ägare som fritidsfartyg.
Text: Bengt Westin


Tamm (2)
Foto: Bernt Fogelberg i Bengt Westins saml.


TAMM i Näsviken 14/6 1969
Foto: Christer Samuelsson

Foto: Christer Samuelsson

Foto: Christer Samuelsson


Tillbaka till Iggesunds Bruk
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan