Thor

Oregistrerad
Byggd 1871 vid Motala Mek. Verkstad AB, Motala (Järn)
17,71 x 4,70 x 2,77 m (SV 1918 - e. ombyggnad)
Maskin: Varvets 1-cyl. ångmaskin (12" x 26") på 100 Ihk

Byggdes för Eschelsson m.fl., Norrköping som THOR. Köptes 1877 av P. Jansson & Co, Norrköping men ägdes 1889 av Ångbåts AB Thor /E. Ringman/, Norrköping. 1901 hette ägaren Norrköpings Bogserings AB, Norrköping som 1908 gick samman med Rederi AB Norden i Norrköping, Norrköping. 1955 fanns hon som fritidsbåt hos okänd ägare i Stockholm och 1967 meddelades att hon skrotats.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Rederi AB Norden
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan