Thyra

Oregistrerad
Byggd 1902 vid Söderhamns Mek. Verkstad AB (Järn)
17,56 x 4,47 x 2,34 m (SV 1916)
Maskin: Varvets comp. ångmaskin på 100 Ihk, ersatt av en General Motors Dieselmotor på 220 Ehk (1954)

Byggdes för okända beställare. Fanns före 1905 hos Olaus Olsson Kolimport AB, Stockholm som THYRA. Efter konkurs ombildades företaget 1921 till Olaus Olssons Nya Kolimport AB, Stockholm som blev enbart Olaus Olssons Kolimport igen 1928. Omkring 1952 köptes båten av Erik Valdemar, Ragnar och Harald Josefsson, Luleå med 1/3 vardera och med E V som huvudredare. De lät sätta in en motor 1954 och 1971 sålde Erik sin del till de två andra. Då nästa generation tog vid i 1971 blev Ragnar S. Josefsson huvudredare och några år senare övertogs hon av Christer och Lars Josefsson med den förstnämnde som huvudredare. Låg uppdragen på land i Luleå 1988 utan maskin, så även 1999.
Text: Bengt Westin


Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

Foto: Jan Häggström via Bengt Westin


Tillbaka till Olaus Olsson Kolimport
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan