Tjäll

Oregistrerad
Byggd okänt år vid okänt varv (Somliga källor säger 1910 - Hammars MV, Nyland)
10,83 x 2,43 x 1,07 m – 14 / u.10 (SV 1935)
Maskin: Okänd råoljemotor på 30 Ehk - Penta Marin MD 96 dieselmotor på 75 hk

Byggdes för okända. Köptes av Dynäs AB före 1920 från en "privatstuvare" från Lunde. Döptes till TJÄLL efter en by i Multrå. Enl. Helge Nordstrand köptes den från något håll och hette då ODEN? I vart fall 1965 låg den upplagd vid gamla brädgårdskajen i Dynäs där den sedan såldes till Sjölanders skrot i Bollstabruk, som i sin tur sålde till Einar Andersson, Lövvik. Denne sålde henne i slutet av 1960-talet till Härnösand där hon fick namnet ARGO, och därifrån gick hon sedan till Bo Jansson, Gävle. Okänt öde.
Text: Bengt Westin


TJÄLL
Foto: J R Boman via Bengt Westin

ARGO på okänd plats - 24 mars 1970
Foto: Tore Olsson, Mörrum i Christer Samuelssons saml.


Tillbaka till Dynäs Ab
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan