Törevik.


Oregistrerad
Byggd 1924 vid O.G. Jensens varv, Hamburg (Järn)
11,60 x 2,10 x 1,22 m (SV 1955)
Maskin: Buffalomotor på 30 Ehk, utbytt 1954 mot en Perkins 6-cyl. på 60 Ehk. Fick 1962 en Scania D 414 på 90 Ehk.
Byggdes för okända, och ägdes 1952 av en hamnkapten i Stockholm. Rune Nilsson, Töre köpte båten och fraktade den upp till Töre på järnväg och byggde sedan om båten ordentligt och döpte om den till TÖREVIK. 1963 insattes en ny motor och båten var till salu, och såldes också ca 1964 till Luleå Lastbilscentral, Luleå som döpte om till SANDÖN I. Köptes därifrån okänt år av Bo Engström, Stockholm som har byggt om henne till fritidsfartyg och gett henne namnet TORE.
Text: Bengt Westin.


Törevik
Törevik
Foto Rune Nilsson via Börje Åström.


Ekerö 27 augusti 2005
Tore
Anders Winter


Tore vid Kornhamns torg 30/7 2007
Tore
Lars Johnson

Tore
Lars Johnson

Tore
Lars Johnson


Tillbaka till Nilssons Bogserbåtar
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan