Victoria (1)

4589 – JQBH (7/5 1906)
Byggd 1871 vid C W Dodgin & Co, North Shields (ek o bok)
24,20 x 5,25 x 2,57 m – 71,66 / 43,08 (MB 1905)
Maskin: Okänd ångmaskin med sidohjul på 120 Ihk

Byggdes för okända engelsmän, inköptes av Carl Palmgren Sr, Luleå den 16 jan 1874 (i kontrakt står det 28 feb 1874) från Archibald Rawlings Grant, John Gatley och Robert Forsten, North Shields som VICTORIA för £1.360.0.0. ’Victoria’ är namnet på en ångare om 30 Hkr, som blifvit inköpt i England af ett bolag härstädes. Den kommer huvudsakligen att sysselsättas med bogseringar. (Norrbottenskuriren 1874). Låg i Göteborg i april 1874 då hon mättes där den 29 april. Enligt ett meddelande av den 20 okt 1905 står: Inköpt av Carl Palmgren sr, övergick sedan till lottägarna och såldes därefter den 11/11 1898 för 6 500 kr till Carl Palmgren jr som sedan sålde till disponent H Sandström, Munksunds Sågverks AB, som i sin tur sålde den 24/8 1904 till Munksunds Sågverks AB som sålde till Johan Petter Johansson för 600 kr. Förbyggdes 1905 och ändrades då från hjulång till skruvång vid J P Johanssons Mek Verkstad, Luleå. Johansson annonserade ut båten 1907 Nyombyggda propellerångaren ’Victoria’ med kraftig ångvinda – byggd av ek. Den 9 juni 1909 meddelade Pr/ Per Olof Norberg, Örnsköldsvik (Hr 1/2) samt Anton Westman (1/2) att de köpt båten och de skickade ett nytt medd den 28 sept 1920 att fartyget upphuggits, vilket intygades den 1 mars 1917 från P O Norberg.
Enligt andra källor: Omkring 1912 såld till Finland där hon 1916 minsprängdes och förstördes. Kallades ”Gamla Vickan”.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Rederi Ab Victoria
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan