Bergvik (1)

273 (30/7 1892)
Byggd 1872 vid W. Lindbergs Mek. Verkstad & Varf AB, Stockholm Nb 79 (järn).
19,55 x 4,70 x 2,43 m - 46,52 / 20,20 (MB 1882)
20,57 x 4,88 x 2,45 m - 54,78 / 14,74 (MB 1908)
Maskin: Varvets 2-cyl. Comp.ångmaskin på 140 Ihk

Byggdes för Bergviks Sågverksbolag, Söderhamn som BERGVIK. Såldes den 30 juli 1892 till Pr/ Axel Theodor Kjellström, Salsåker. Båten hade då under vintern 1891-92 genomgått en genomgripande renovering vid F:a Jäderberg & Co, Söderhamn. Döptes i Salsåker till SALSÅKER. Kom genom en bytesaffär 1916 till Rö Nya Ångsågs AB, Rö (Kjellström fick då KÖJA), och överfördes några dagar senare till Bogserings AB Frej, Måvik samt omdöptes till BALDER. Båten avfördes ur registret, men såldes på hösten 1916 till Södra Sveriges Trävaru AB, Linköping som den 23 okt 1918 sålde vidare till Joh. Gillberg, Stockholm för 99 750 kr. I priset ingick också två pråmar. Åtta år senare, den 1 april 1926, var priset nere i 14 500 kr då Johan Alfons Strömmer och Vilmar Alexander Söderström, Järnäs blev nya ägare. De använde båten några år, till vårvintern 1932 då BALDER sjönk under vinteruppläggning vid Järnäs lotsstation. En inspektör meddelade i 1933 att Balder ligger sjunken sedan 1932. Allt trävirke är förstört och skrovet upprostat. Såldes i mars 1933 för 400 kr till Carl Värme och A. Jacobsson, Umeå och dessa skrotade båten på platsen för haveriet.

Kommerskoll. efterlyste i skrivelse till Strömer ägandeförhållandena, och i svar den 24 feb 1933 meddelade denne fartyget sjunkit vid Järnäs men att det sålts till Carl Värme som troligen ämnade skrota fartyget, men direkt klarhet om äganderätten och var cert fanns framgick ej, varför ärendet överlämnades till polis för utredning.
Text: Bengt Westin

Salsåker
Foto ur Folke Bomans saml. via Bengt Westin

Balder
Foto ur Bengt Westins saml.


Tillbaka till Bergvik & Ala
Tillbaka till Bogserings Ab Frej
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan