Lotsbåtar i Sverige

Mycket av fakta om båtarna ur "Lotsbåtar" av Ingvar Söderholm samt kompletteringar av Karl-Anders Sundin


ASPÖ f.d. seglande lotsbåt på västkusten, i Södertälje - 5 maj 2013
Foto Lars Johnson


POLSTJERNAN
Foto i Bengt Westins saml.


Lotsbåten vid Sandhamn
Sandhamn
Vykort postgånget 1907 i Janne Vestvalls saml. via Olle Holmberg


Lotsbåtar i Stocka. Stocka Lotsplats (tidigare Stockvikens Lotsplats) fanns mellan 1884 och 1967
Stocka
Foto i Håkan Löfgrens saml.

Äldre Lotsbåt i Stocka
Stocka
Foto i Håkan Löfgrens saml.

Lotsbåten DYKAREN som fått detta mindre hedrande namn eftersom hon tog mycket vatten över sig.
Vid rodret sitter John Larsson och vid masten står Åke Brask.
Stocka
Foto i Håkan Löfgrens saml.

TRE BRÖDER - efter lotsarna Herman och Viktor samt djuphavsseglaren Konrad Sundberg i Stocka
Stocka
Foto i Håkan Löfgrens saml.


Ratans Lotsplats - Gammal tullstation med lotsplats som även betjänade lastageplatserna Sikeå, Gumboda, Lövsele och Kallviken. Lotsstationen drogs in 1964.
Lotsångaren HOLMSUND i Ratans hamn - 1895
Foto Nils Blomberg - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Lotsångare i Ratan - 1895
Foto Nils Blomberg - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Lotsångare i Ratan - 1895
Foto Nils Blomberg - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Lotsångaren ANKARVIK i Ratans hamn tillsammans med ett okänt segelfartyg - 1904, som var ett av de sista åren som Ratans hamn besöktes av segelfartyg i lastningssyfte
Foto Blomgren - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Utflykt på 1930-talet i Ratan.
möjligen är detta en sjöräddningsbåt
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

RATAN 1 senare TJÄNSTEBÅT 40, ritad och byggd av Nils Sundin på Dockstvarvet 1937. Även Nils son Kalle Sundin har gjort arbeten på denna båt.
10 x 3,25 m. Depl. 7 ton. Maskin 40 hk Ellwe-diesel, senare ersatt av en 55 hk Pentadiesel Md 47.
Foto och fakta om båten: Torsten Sundin (sonson till Nils)

Foto Torsten Sundin

Foto Torsten Sundin


Lotsbåten vid Gåsörens lotsstation (Gåsören var lotsplats 1904-1968). På båten står lotsen John Lindberg.
Stocka
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund


Lotsångaren GEFLE i Stocka. När GÄVLE levererades döptes GEFLE om till ARGOS och var i tjänst under kriget (2 VK).
Foto: Håkan Löfgrens saml.

Lotsfartyget GÄVLE i Stocka
Foto: Håkan Löfgrens saml.


Romelsö lotsplats lades ner 6 juli 1961. Den sista lotsningen som är omnämd i lotsdagboken är utlotsning från Kåge den 12 oktober 1960. Under 1961 utfördes enbart utprickningar sedan stängdes stationen ner. Utskeppningen av pappersmassa upphörde 1959 från Furuögrund.

Romelsölotsarna i sin fullastade lotsbåt - okänt årtal
Foto okänd i Lennart Hedlunds saml.

Lotsbåten vid hamnmagasinet i Furuögrunds hamn - okänt årtal
Foto okänd i Lennart Hedlunds saml.

Lotsarna skakar strömming vid Hamnskär - ca 1920
Foto via Lennart Hedlund

Lotsarna vid lotsstugan vid Hamnskär
Foto via Lennart Hedlund

En bildsvit från Romelsölotsarna på Hamnskär 1959
Foto: Lennart Hedlunds saml.

Foto: Lennart Hedlunds saml.

Enl. Lotsdagboken for lotsarna till Karlskrona den 3 sept 1959 för att hämta den nya lotskuttern, Tjb 36 och de återkom den 23 sept.
Foto: Lennart Hedlunds saml.

Tjb 36 byggdes 1959 vid Örlogsvarvet i Karlskrona i stål. 11,55 x 3,9 m. Motor: Scania D645 på 153 hk. Flyttades från Romelsö till Umeå 1960 för att samma år flyttas vidare till Slite lotsplats. Såld 1987 till Stockholms Kustartilleriförsvar och av dem döpt till ALTSKÄR. Finns sedan 2000-talet i Vaxholm hos Rindö Rederi.
Foto: Lennart Hedlunds saml.

Närmast bryggan ligger den gamla tjänstebåten från 1927. Den var i dåligt skick, det var därför den blev utbytt.
Foto: Lennart Hedlunds saml.

Foto: Lennart Hedlunds saml.

Byggd i ek vid Docksta varv 1927 med måtten 8,0 x 2,5 m.
Foto: Lennart Hedlunds saml.

Fakta om båtarna ur "Lotsbåtar" av Ingvar Söderholm samt www.statsfartyg.se


Lotsdistriktsfartyget VEGA på 1950-talet
Foto: Lennart Hedlunds saml.

Foto: Lennart Hedlunds saml.

Foto: Lennart Hedlunds saml.

Foto: Lennart Hedlunds saml.

Foto: Lennart Hedlunds saml.

Foto: Lennart Hedlunds saml.

Foto: Lennart Hedlunds saml.

Foto: Lennart Hedlunds saml.

Maskinisten Nils Kjäll ombord på VEGA
Foto: Lennart Hedlunds saml.

Foto: Lennart Hedlunds saml.

Här var man illa ute. Nedisade i Kvarken.
Foto: Lennart Hedlunds saml.

Foto: Lennart Hedlunds saml.

Foto: Lennart Hedlunds saml.

Foto: Lennart Hedlunds saml.

Styrman Roland Åman ombord på VEGA
Foto: Lennart Hedlunds saml.


Lotsångaren KALMAR - okänt år och plats
Foto: Lennart Hedlunds saml.


Ulvöhamn med okänd bogserbåt och lotsångaren VEGA - 1940/50-talet
Foto: Harry Wisten via Martin Wisten


Lotsdistriktsfartyget STOCKHOLM vid Korsö
Stockholm
Foto: Dan Nyström

STOCKHOLM på Gothenius varv - 3 februari 2016
Stockholm
Foto: Lasse Lundell

Stockholm
Foto: Lasse Lundell

Stockholm
Foto: Lasse Lundell

Stockholm
Foto: Lasse Lundell

Stockholm
Foto: Lasse Lundell

Stockholm
Foto: Lasse Lundell

Stockholm
Foto: Lasse Lundell

Stockholm
Foto: Lasse Lundell

Stockholm
Foto: Lasse Lundell


Lotsdistriktsfartyget MALMÖ i Göteborg - 15 augusti 2013
Byggt 1943 på Helsingborgs varv i stål.37,05 x 8,91 x 3,60 m. 317 brt. Brukades av lotsverket och sjöfartsverket till 1984 då Malmö skolstyrelse tog över och använde som skolfartyg. 2003 privat ägare i Stockholm och 2013 förvärvad av Master Mariner AB. Tanken är att göra expeditioner till Svalbard. (Man har redan systerfartyget ORION.)
Malmö
Foto: Klas Hänke

Malmö
Foto: Klas Hänke


BÄVERN (Lillbåten), vid Härnösands lotsplats, var en 8 meters stålbåt med en 15 hk Avancemotor. Troligen byggd på Hernösands Mekaniska Verkstad. 1948 ersattes motorn av en 23 hk Ellwe. Skall ha sålts till Husum och blivit bombåt där. Senare dykarbåt i Örnsköldsvik. En lustig detalj är att ruffsidorna ådrades för att likna trä.

Några funderingar från Håkan Sundström: Jag tror att det var den här båten som blev bogserbåt hos Bröderna Wibergs i Husum med namnet ATLAS. Den båten användes som hjälpåt till mudderverket TREAN. Jag köpte den av Wibergs i början av 80-talet, men sålde den vidare samma år utan motor o styrhytt till en från Dalarna som skulle konvertera den till ångbåt, och så blev fallet också, den finns nere på Siljan nu, med ångmaskin. Motorn som satt i var en Volvo Penta MD47:a som nu driver en liten såg utanför Husum.
Foto i Bengt Westins saml. Fakta ur "Lotsbåtar" av Ingvar Söderholm


RÖNNSKÄR II byggdes 1959 vid Lödöse Varv. 13,5 x 4,2 x 1,35 m. Dubbla Scania D-446 som ersattes 1984 av två Volvo Penta MD70. Flyttades från Rönnskär 1970 till Skellefteå och till Kråkelunds station 1972. 1982 flytt till Arkö och 1998 till Nordkoster.
Fakta: Lotsbåtar av Ingvar Söderholm

Tjb 35 RÖNNSKÄR II nedisad vid okänd lotsplats - 1959
Foto i Lennart Hedlunds saml.

Tjb 35 RÖNNSKÄR II vid Docksta - 1959
Foto i Lennart Hedlunds saml.

Tjb 35 RÖNNSKÄR II vid Docksta - 1959
Foto i Lennart Hedlunds saml.

Tjb 35 RÖNNSKÄR II på slipen vid Lödöse varv - december 1959
Foto i Lennart Hedlunds saml.


CAPSYL i Torhamn (östra Blekinge) - 6 juni 2013
f.d. Tjb 38 byggd på Lunde Varv 1960. 10,1 x 3,5 x 1,5 meters stålkutter. Placerades i Kalix, men gillades inte där. Flyttades till Skellefteå redan 1961 och senare till Furusund. Såldes 1982 till Trollhätte kanalverk. Ursprunglig motor var en Volvo Penta MD67 som ersattes av okänd motor 1974-75.
Fakta ur "Lotsbåtar" av Ingvar Söderholm. Båten identifierad av Joel Hallström

Foto Johnny Andersson

CAPSYL med soppråm i hamnen på ön Ungskär i Blekinge östra skärgård - 6 augusti 2013
Foto Johnny Andersson


Tjb 43 torrsatt på slipen vid Bredskärs lotsplats
Byggd på Sunds Bruk i Sundsvall för Bredskärs Lp (Umeå) 1938.
14 x 3,5 x 1,4 m. 20 ton.
Volvo Penta TMD50 (1975) rak 6:a på 145 hk.
Såld 1969 till Umeå Universitet och ombyggd till Forskningsbåt på Docksta Båtvarv. Senare såld vidare som fritidsbåt och ombyggd till oigenkännlighet.
Foto okänd i K-A Sundins saml. Fakta K-A Sundin

ESTHER i Gävle 4/10 2009. Är till salu på Blocket (okt. 2009).
Foto Christer Samuelsson

ESTHER i Gräddö 9 maj 2015
Foto Christer Samuelsson

Foto Christer Samuelsson


Tjb 47. Stålbåt byggd 1935 på Järveds Mekaniska Verkstad för Skags Lotsplats, Örnsköldsvik. 11,5 x 3,1 meter. Bolider W7M25 på 50 hk. Stor ombyggnad på Docksta Båtvarv 1958 med bl.a. ny maskin, Scania D-440 på 90 hk. Såld 1968.
Ombyggnad påbörjad på 1970-talet av Kjell Olsson.
Info: K-A Sundin, Kjell Olsson

Bunkvik, Nämndö 2/9 2006
Foto: Christer Samuelsson

samma som ovan vid Uvön, Nämndö 31/7 2008
Foto: Patrik Nylin


Lotsbåten från Skelleftehamn går inomskärs vid Halsögrund - 1969
Foto: Lennart Hedlund


Tjb 109 i Stocka
Stocka
Foto: Håkan Löfgrens saml.

Tjb 109 och 154 i Stocka. Tjb 154 var en klinkbyggd lånebåt från Svartklubben, utrustad med en encylindrig Bolinder tändkulemotor.
Stocka
Foto: Håkan Löfgrens saml.

Tjb 166 i Höllick. Båten flyttades dit när Stocka Lp indrogs 1967. Senare på Arkö fram till 2004 då den såldes till Refsnäs Sjötransporter. Nytt namn BOPPA.
Stocka
Foto: Håkan Löfgrens saml.

SFC 7300 BOPPA, ex.. Tjb 166 ombyggd av Rammus
Foto: Karl-Anders Sundin

Tjb 139 Byggdes 1937 vid Gävle Varv. 8,77 x 2,82 m. Framdrevs av en 1-cyl Seffle. Rostade och läckte redan på 50-talet, vilket gjorde att hon sjönk. Fick helt ny botten. 1960 monterades styrhytt och motoriserades. Har f.n. en Volvo Md 47. När Stocka lotsplats lades ner flyttades båten till Fagerviken, där den fick smeknamnet "Snoddas" pga att hon rullade kraftigt. Efter okänt antal ägare senare, samt ha legat sjunken i fem månader under 2011, bärgades båten och användes i ett år. Därefter köpt av Johan Belsing som påbörjat renovering.
Fakta: "Lotsbåtar" av Ingvar Söderholm, Johan Belsing


Tjb 139 i Stocka
Stocka
Foto: Håkan Löfgrens saml.

Tjb 139 i Stocka
Stocka
Foto: Håkan Löfgrens saml.

F.d. Tjb 139 numera SNODDAS. Båten låg sjunken i fem månader under 2011. Ägare sedan ett år är Johan Belsing.
Stocka
Foto: Johan Belsing

Stocka
Foto: Johan Belsing

MD47:an i båten går fortfarande som en dröm
Stocka
Foto: Johan Belsing

Stocka
Foto: Johan Belsing

Stocka
Foto: Johan Belsing

Stocka
Foto: Johan Belsing

SNODDAS lyfts upp på land för att blästras och byte av plåtar
Stocka
Foto: Johan Belsing

Stocka
Foto: Johan Belsing

Stocka
Foto: Johan Belsing

SNODDAS - 18 april 2015
Renoveringen går framåt
Foto: Johan Belsing

Foto: Johan Belsing


Södertälje lotsplats Tjb 264 MÄLAREN 2 passerar Kungsdalen 1973
Södertälje
Foto: Lars Johnson

Södertälje
Foto: Lars Johnson


Lotsbåt vid Herrhamra, Nynäshamn 19/4 1975
Herrhamra
Foto: Lars Johnson

Herrhamra
Foto: Lars Johnson

Herrhamra
Foto: Lars Johnson


Lotsbåtar vid Dalarö, april 1975
Dalarö
Foto: Lars Johnson

Dalarö
Foto: Lars Johnson


Tjb 005 på Norrkust marina för översyn 12/8 2007
116
Foto: Roland Stoltz

116
Foto: Roland Stoltz

116
Foto: Roland Stoltz


Tjb 111 vid Ankarudden- 22 januari 2011
116
Foto: Christer Samuelsson

116
Foto: Christer Samuelsson


Tjb 116 i Sandhamn 5/11 2003
116
Foto: Nils-Henrik Krokstedt


Tjb 119 vid Skagsudde 17/8 2006
119
Foto: Håkan Sundström


Tjb 145 vid Spikarns Lotsstation, Sundsvall - 4/1 2000
Byggd 1972, L:14,78, sedan 2000 stationerad i Kapellskär (ombyggd på Hasslö varv 2000)
116
Foto: Per Öhlén

TJB 145 vid Svartklubben - 18/9 2010
729
Foto: Anders Winter


Tjb 160 ARGOS, byggd 1962 på Groths Varv i Sjötorp för Gävle Lotsplats. Senare som Tjb 962 sjöräddningsbåt på Skärsände och Lauterhorn. Såld 2001
Foto K-A Sundin

ELVAN i Grisslehamn 18/9 2010
Foto Anders Winter

Foto Anders Winter


PILOT 213 SE i Malmö 13 juni 2010
Maskin: 2 x 1 500 bhk kapabel till 28 knop.
Foto: Johnny Nilsson

Foto: Johnny Nilsson

PILOT 737 SE och 213 SE
Foto: Johnny Nilsson


PILOT 214 SE i Helsingborg 28 december 2013
Foto: Nils-Henrik Krokstedt


PILOT 216 SE vid Skags udde på julafton 2017
Foto: Olle Westling

Foto: Olle Westling


PILOT 217 SE vid Svartklubben - 3 juli 2015
Foto: Nils-Henrik Krokstedt


SANDHAMN 2 och SANDHAMN 1 i Sandhamn - december 1978

SANDHAMN I (f.d. Tjb 229) byggd 1930 vid Mohögs Mek Verkstad. Urspr. en Bolinder råoljemotor, ersatt 1956 av en GM-diesel på 220 hk vilken ersattes 1973 av en Scania DSI 14. Såldes 1982 och finns sedan 2001 vid Dockstavarvet som ETTAN.
Foto: Claes Wåhlin

Delförstoring av SANDHAMN 1
Foto: Claes Wåhlin

SANDHAMN 2, Docksta - f.d. Tjb 262
Hammarbyhamnen 27/9 2008

SCVY 15,45 x 4,70 m. Skandia 120 hk. Ny motor 1965-66: Scania DSI 11 R80. Ersatt 1978 av en ny motor. Byggd 1951, ritad av C G Pettersson, byggd på Bröderna Larssons varv, Kristinehamn. såld 2002 till Jan Olsén, Styrsviks Sjötransporter, Runmarö och 2004 till Kuttertjänst Tvåan AB, Docksta.
262
Foto: Anders Winter

262
Foto: Anders Winter

262
Foto: Anders Winter

262
Foto: Anders Winter

262
Foto: Anders Winter

SANDHAMN II på Vaxholmsfjärden 6/9 2008
262
Foto: Kristoffer Sundin


Tjänstebåt 270 - LANDSORT III
Levererades från Bröderna Larssons varv i Kristinehamn till Landsort våren 1956. Såldes till Södertörns Sjövärnskår i slutet av 1980-talet med Skeppsholmen som hemmahamn. Svk sålde båten 1997 till tre privatpersoner, med Söder Mälarstrand som hemmahamn till augusti 2011. Såldes då till ett företag på Åland.
Bergkvara
Foto: Jan Nordqvist

GRIPEN mellan Rindö och Värmdö - 2007
Bergkvara
Foto: Jan Nordqvist

GRIPEN - 2008
Bergkvara
Foto: Jan Nordqvist


Tjb 354 i Karlskrona - 7 juli 2017
Byggd på Lunde Varv 1969. 14.50 x 4.80 m.
1 x Volvo Penta TMD 100A 210 hk
Bergkvara
Foto Göran Olsson


Tjb 358 närmast och Tjb 749 i Västhamnen på Landsort (Öja) - 18 juli 2015
Bergkvara
Foto Lars Johnson

Tjb 358
Bergkvara
Foto Lars Johnson


OSKARSHAMN 1 (2) - Tjb 379 byggd 1953 i ek vid Saltviks Varv i Oskarshamn. 12,25 x 4,5 m. Ursprunglig motor var en 2-cyl Seffle, 1962 utbytt mot en Volvo Penta MD96B diesel på 120 hk. Såldes 1970 till Sten Ahlberg, Bengt Grisell och Lorelei Randall, och döptes då till MARE BALTICUM. Användes som dykplattform vid dykningar på KRONAN och RIKSNYCKELN. Såldes 1994, låg sedan till salu många år. Sjönk, men bärgades 1999. Köptes 2006 av Ulf Ahlberg, då hade även priset sjunkit, till 1 000:-. Genomgår för närvarande en genomgripande renovering på Slagsta Marina och kommer inom kort att återgå i sitt rätta element.

OSKARSHAMN 1 - 1953
Bergkvara
Foto Ingvar Söderholms samling via Ulf Ahlberg

MARE BALTICUM - 1970
Bergkvara
Foto från Ulf Ahlberg

Bergkvara
Foto från Ulf Ahlberg

MARE BALTICUM - 1988
Bergkvara
Foto från Ulf Ahlberg

Bergkvara
Foto från Ulf Ahlberg

MARE BALTICUM - 1992
Bergkvara
Foto från Ulf Ahlberg

MARE BALTICUM, skrovrenoveringen är nästan klar - 2015
Bergkvara
Foto Ulf Ahlberg

MARE BALTICUM i sitt rätta element - 2016
Bergkvara
Foto Ulf Ahlberg


Bergkvara ca. 1960
Tjb 394 byggd för Bergkvara lotsplats i Sjötorp av stål 1957 med måtten 11,55 x 3,90 m
och närmast den mindre träkuttern Tjb 396 byggd i Ekenäs 1951 med måtten 7,50 x 2,60 m.
Bergkvara
Foto: Johnny Andersson

Foto: Anders Engdahl (som ibland för befäl ombord)

Bergkvara 1974
Tjb 395 byggd för Bergkvara lotsplats i Sjötorp av stål 1964 med måtten 11,55 x 3,90 m. Fotot är taget 1974 där man assisterar tyska BARBARA ANN till kaj i Bergkvara. Kuttern tillhörde då Kalmar lotsplats men var förlagd i Bergkvara.
Bergkvara
Foto: Johnny Andersson

Tjb 395 ankommer till Bergkvara sommaren 1971
Foto: Johnny Andersson

F.d. Tjb 395 i Höganäs - 11 februari 2016
Foto: Göran Olsson

Foto: Göran Olsson

PRICKEN används för prickningsarbeten i Vättern. Tidigare Tjb 395 har även hetat ARKÖ I.
Under påskhelgen prickades Vätterns norra skärgård - 20 april 2014
Foto: Anders Engdahl (som ibland för befäl ombord)


RUTH ex Tjb 288
Byggd i stål av Åke Groth AB, Sjötorp 1963. 11,55 x 3,90 x 1,50 m. 112 kW. (SSL 2005)
Ruth
Foto: Christer Samuelsson

RUTH under gång 25/10 2008
Ruth
Foto: Christer Samuelsson


Lotsbåt 376 vid Kråkelunds lotsplats
10,5 x 3,54 m. byggd i trä 1942 vid Simrishamns varv, såld i september 1972.

Tjb 376 vid Kråkelunds lotsplats 1972
Foto Douglas Tufvesson

Till höger f.d. Lotsbåt 376 från Kråkelund - Foto i Limhamn 1974.
Foto Douglas Tufvesson

Foto Douglas Tufvesson

Foto Douglas Tufvesson


VÄSTVIND - f.d. lotsbåt, såldes till Danmark 1968, fotad i Limhamn samma år
Foto Douglas Tufvesson

Foto Douglas Tufvesson


MADAME, f.d. lotskutter vid Boön, Karlshamn 1976
Foto Douglas Tufvesson

Foto Douglas Tufvesson

Foto Douglas Tufvesson

Foto Douglas Tufvesson

Foto Douglas Tufvesson

Foto Douglas Tufvesson


Byggd 1953 vid Ekenäs Varv i Kalmar. 12,2 x 4,5 m.
Återfinns i ombyggt skick i Nordnorge.

Lotsbåt i Visby - 1978
Foto Douglas Tufvesson

Foto Douglas Tufvesson

ELISE CHRISTINE i Nordnorge - 2013
Foto nuvarande ägare via Ulf Ahlberg

Foto nuvarande ägare via Ulf Ahlberg


GORM (f.d. Trelleborgskutter) i Limhamn - 1978
Foto Douglas Tufvesson


Visby Lotsplats fick en ny däckad kronolotsbåt 1896. Den var byggd hos Lundberg & Carlsson på Hisingen. 10,7 x 3,9 m. Såldes 1953 till Lars Olof Bergman, Saltsjöbaden. (Fakta: Ingvar Söderholm - Lotsbåtar)
Foto Douglas Tufvesson

Foto Douglas Tufvesson


Tjb 556 i Höganäs 26/7 2003
556
Foto: Nils-Henrik Krokstedt


TIE i Hasslö - 7 juli 2017
(ex. TJB 559-05, Pilot 559-12)
Byggd 1969 vid Sjötorps Varv. 14,61 x 4,90 m. 27 brt. 1 x Volvo Penta TAMD 120 BCC.
Foto Göran Olsson


Tjb 602 VINDHEIM i fin trämodell av okänd byggare
602
Foto: Douglas Tufvesson

602
Foto: Douglas Tufvesson

Originalet i Limhamn 1968
Byggd 1912 på Lövholmsvarvet i Stockholm. 13,4 x 4,5 m. Vid Sandhamns lotsplats som "FEMMAN" till 1951. Såldes 1963 till Lars-Olof Bergman. Han döpte båten till VINDHEIM och gjorde många långfärder med den, återfinns numera i Varberg.
(fakta ur Lotsbåtar av Ingvar Söderholm).
Upphuggen 25 augusti 2016 i Träslövsläge.
602
Foto: Douglas Tufvesson

602
Foto: Douglas Tufvesson


Tjänstebåt 607 - EJDERN
Foto Douglas Tufvesson

EJDERN, NEPTUN och VÄDERÖARNA
Foto Douglas Tufvesson

Foto Douglas Tufvesson

Foto Douglas Tufvesson

EJDERN, f.d. TJB 607
Byggd 1896.
EJDERN får ny bordläggning på Niels Stummann's skibsværft i København - 2003.
607
Foto: Niels Stumman

607
Foto: Niels Stumman

Bådebygger Niels Hurup Andersen
607
Foto: Niels Stumman

EJDERN får nytt däck på Niels Stummann's skibsværft i København - 2008.
607
Foto: Niels Stumman

607
Foto: Niels Stumman

607
Foto: Niels Stumman

607
Foto: Niels Stumman

Sven Leffler på sin båt vid Klippan hamn i Göteborg - 2011
607
Foto: Niels Stumman


TJB 714 vid Svartklubben - 18/9 2010
Byggd på Dockstavarvet 1979. 11,7 x 3,9 m. Volvo Penta TAMD 120 på 310 hk.
729
Foto: Anders Winter

TJB 145 (se högre upp på sidan) och TJB 714
729
Foto: Anders Winter

729
Foto: Anders Winter

TJB 714
729
Foto: Anders Winter


TJB 717 i Bergkvara - 10 juni 2013
717
Foto: Johnny Andersson


TJB 729, byggd på Smögens Plåt & Svets 1995-96. 729:an ritades för två vattenjet men byggdes med en, men är numera ombyggd med två vattenjet och toppar ca. 31 knop. Var först ut med detta framdrivningssätt. (Fakta: Urban Lindström)

Tjb 729 i Stugsund 30/8 2007
729
Foto: Christer Samuelsson

729
Foto: Christer Samuelsson

729
Foto: Christer Samuelsson

729
Foto: Christer Samuelsson


Tjb 732 i Luleå 3/8 2007
732
Foto: Roland Stoltz


Tjänstebåt 735 i Helsingborg 19/5 2007
735
Foto: Nils-Henrik Krokstedt


Tjänstebåt 737 i Malmö 2/8 2007
737
Foto: Nils-Henrik Krokstedt

Tjänstebåt 737 i Malmö på väg ut 30/12 2007
737
Foto: Lars Gustavsson


Tjänstebåt 738 i Malmö 21/6 2003
738
Foto: Nils-Henrik Krokstedt


Tjänstebåt 739 i Halmstad 13/9 2003
739
Foto: Nils-Henrik Krokstedt


Tjb 746 i Göteborg 11/8 2007
746
Foto: Christer Samuelsson

746
Foto: Christer Samuelsson

Tjb 746 i Göteborg 28/8 2007
746
Foto: Lasse Lundell


Tjb 358 närmast och Tjb 749 i Västhamnen på Landsort (Öja) - 18 juli 2015
Bergkvara
Foto Lars Johnson

Tjb 749
Bergkvara
Foto Lars Johnson

Tjb 749 går ut från hamnen
Bergkvara
Foto Lars Johnson

Tjb 749 på väg tillbaka till hamnen på Landsort
Bergkvara
Foto Lars Johnson

Bergkvara
Foto Lars Johnson

Bergkvara
Foto Lars Johnson


Tjb 750 i Varberg 31/7 2007
750
Foto: Nils-Henrik Krokstedt


Tjb 752 vid Skags udde - 25/2 2006
752
Foto: Håkan Sundström


Tjb 753 vid Husumkombinatet i Husum - 22 maj 2010
752
Foto: Ola Bäckström

PILOT 753 SE vid Skags udde på julafton 2017
Foto: Olle Westling

Foto: Olle Westling


Tjb 755 i Sandhamn 5/11 2003
755
Foto: Nils-Henrik Krokstedt


Tjb 758 - 8/10 2006
758
Foto: Håkan Sundström

758
Foto: Håkan Sundström

ÄLVBJÖRN - f.d. 758 - i Trollhättan 9 maj 2010
SLPA Staten Sjöfartsverket Rederiet är ägare.
758
Foto: Christer Samuelsson

758
Foto: Christer Samuelsson


Tjb 761 vid lotsstationen Gåsören - 3 juli 2013
790
Foto: Lennart Hedlund

790
Foto: Lennart Hedlund

790
Foto: Lennart Hedlund

790
Foto: Lennart Hedlund

790
Foto: Lennart Hedlund


Byggd 1999, L: 14,70, B: 5,0. Motor Caterpillar 540 hk.

Tjb 778 vid lotsstationen Gåsören - 9 september 2015
778
Foto: Lennart Hedlund

778
Foto: Lennart Hedlund

778
Foto: Lennart Hedlund

778
Foto: Lennart Hedlund

778
Foto: Lennart Hedlund

Tjb 778 i Skelleftehamn - 9 april 2016
778
Foto: Lennart Hedlund


Tjb 790 i Brofjorden 3/8 2007
790
Foto: Johnny Nilsson

Lotsbåten 790 är på uppvisning i de olika distrikten så att personalen skall få tycka till om båten. Det är en av de första lotsbåtarna i Sverige som använder vattenjetteknik för framdrivningen. Den första var TJB 729.


Tjb 790 i Bergkvvara - 25 november 2012
790
Foto: Johnny Andersson


Byggd 2007. L: 16,90, B: 4,65 Motorer: 2 Volvo 1500 hk, 34 knop. Vattenjet.

Tjb 791 vid lotsstationen Gåsören - 3 juli 2013
791
Foto: Lennart Hedlund

791
Foto: Lennart Hedlund

791
Foto: Lennart Hedlund

791
Foto: Lennart Hedlund

791
Foto: Lennart Hedlund

Tjb 791 vid varvet i Sävenäs - 13 maj 2014
791
Foto: Lennart Hedlund

Tjb 791 vid Lotsstationen i Skelleftehamn - 9 april 2016
791
Foto: Lennart Hedlund

791
Foto: Lennart Hedlund

791
Foto: Lennart Hedlund

791
Foto: Lennart Hedlund


Tjb 792 25/6 2008
792
Foto: Roland Stoltz

792
Foto: Roland Stoltz

792
Foto: Roland Stoltz


Tjb 793 i Ljusne 13 juni 2011
793
Foto: Christer Samuelsson


Pilot 846 som är en Hydrokopter av fabrikat Arctic Ant
6,35 x 2,70 x 2,8 m (L x b x h) vikt 1550 kg. Bärförmåga 500 kg 4 + 2 pers eller 4 + bagage och verktyg.
Motorn är en GM Duramax på 400 hk. Ramstyrning.
793
Foto: Alexander Lipkin


F.d. lotsbåt, nu hos Sjötransport som SJÖTRANSPORT II, vid Söder Mälarstrand och bygget för den nya järnvägstunneln - 30 januari 2009
Foto Anders Winter


Tillbaka till lotsfartyg
Tillbaka till övriga fartyg m m
Startsidan