Torpedbåtar, Motortorpedbåtar samt Robotbåtar

Torpedbåten 41 Spica samt U-båtarna Illern och Uttern ligger vid f.d. 1:a kl. pansarbåten Svea, här ombyggd till u-båtsdepåfartyg.

41 SPICA byggdes 1908 på Bergsunds varv. 39,0 x 4,4 x 2,7 m. 115 ton depl. 3-cyl. trippelexp. ångmaskin på 2 000 ihk. 27 knop.
Bestyckning: 2 st 57 mm kan m/95D samt 2 st 45,7 cm TT m/04
Besättning: 18 man
1. klass torpedbåt till 1928 då torpederna monterades bort och SPICA blev en vedettbåt istället, med nr V 41. Utrangerades 1947. Skrotades 1951.
Foto: Björn Hansson


Tryck här
T 26
Tryck här
T 38
Tryck här
T 46
Tryck här
T 56
Tryck här
T 121
Tryck här
T 131
Tryck här
Robotbåtar


Tillbaka till Flottan