Pråmar hos Ströms Bruk ABFyrkantpråmarna (begränsad benämning som virkespråmarna förekommer också) fanns både i täckt utförande men även som öppna. Antalet var närmare 100. De öppna pråmarna användes mest för transport av pappersmassa till fartyg som låg på redden. Medan de täckta pråmarna användes främst för att transportera virke till fartygen som på Stocka redd. Pråmarna byggdes och reparerades på slipen i Stocka. Ungefär vart 15 – 20 år byttes sidobordläggning och gångbord, däremot behölls bottenbordläggningen som höll ”hur länge som helst”. Renoveringarna utfördes främst under vintern.
Stocka Varv 1958
Foto Håkan Löfgren

Stocka Varv 1959
Foto Håkan Löfgren

Arthur Ågren och Martin Persson på Stocka Varv
Foto Håkan Löfgren

Volger Larsson på Stocka Varv
Foto Håkan Löfgren

Virkespråmar
Foto via Håkan Löfgren

Foto via Håkan Löfgren

Foto via Håkan Löfgren

Foto via Håkan Löfgren

Foto via Håkan LöfgrenArtikel - Virkespråmarna en avslutad epok
Tryck här
Via Håkan Löfgren


Tillbaka till Ströms Bruk AB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan