Sörman, J F, Stockholm

Bengt Westins saml.

John Fredrik Sörman föddes i Julita den 15 maj 1909. 1929 startade han i Stockholm en dykeri- och bärgningsfirma. Det är okänt om han hade någon egen båt i början, men 1935 ägde han i alla fall den lilla bogserbåten DISA som han köpt från Västerås. 1937 köpte han från AB Karta & Oaxen Kalkbruk deras ”vandringspris” OAXEN VII och för henne betalade han bara 1 300 kr. Efter ombyggnad och renovering döptes den sedan till DYKAREN. Den 27 jan 1943 1943 köpte han den betydligt större SVEA från Inlands AB i Ström och så här skrev Sjöfartstidningen Nr 17 1943: Som förut i korthet omtalats har dykaren John Sörman i Stockholm förvärvat det i Ström hemmahörande ångfartyget ’Svea’, som byggdes vid Thorskogs skeppsvarv i Västerlanda socken 1903 på beställning av Inlands AB, i vars ägo fartyget, som är mycket väl bibehållet, varit ända till nu. Hr Sörman kommer att använda fartyget i den dykeri- och bärgningsverksamhet han driver sedan 15 år tillbaka. Efter utrustning vid Ideals varv i Stockholm har ’Svea’ redan trätt i aktion som bärgningsfartyg. Det är utrustat med 3 pumpar om tillsammans 1 000 ton per tim, 2 dykarutrustningar och en luftkompressor om 5,5 kbm per min. …. Den har en 160 Ind hkr:s ångmaskin och mäter 98 brt och lastar 90 ton. Huvuddim. äro: längd 24,34 m, bredd 5,48 m, djup 2,52 m. Efter ombyggnaden döpte han om henne till DYKAREN (2) och den gamla såldes till Risön. 1947 tyckte väl Neptunbolaget att Sörman var en besvärlig konkurrent, för de köpte både båt och rörelse.
Text: Bengt Westin


Bogserbåtarna


För mer information om bogserbåtarna - tryck på bilderna.


Disa - 1935-1938


Dykaren (1) - 1937-1943


Tryck här
Dykaren (2)
1943 - 1947


Tillbaka till bogserbåtsrederier
Tillbaka till startsidan