Album hos Stig Ljung

En del av bilderna är fotograferade av Stigs morfar David Ljungberg och är kopierade från glasplåtar.


Jönköping
Kylörn som är byggd vid Sandwalls Mekaniska Verkstad (JWM)
Foto i Stig Ljungs saml.

ODEN vid kaj i Munksjön
Foto i Stig Ljungs saml.

Yttre hamnen
Foto i Stig Ljungs saml.

BRUZA vid hamnpiren
Foto i Stig Ljungs saml.

Tändsticksfabrikens bogserbåt VULCAN
Foto i Stig Ljungs saml.

Ångaren PHOENIX i hamnkanalen 1890-talet
Foto Ing. David Ljungberg i Stig Ljungs saml.

Båt byggd vid Sandwalls Mekaniska Werkstad ca 1900
Foto David Ljungberg i Stig Ljungs saml.

Motorkutter ritad 1901
Stig Ljungs saml.

Ritning till högtrycks sjöångmaskin om ½ HK av Ing David Ljungberg 1895
Ritning Ing. David Ljungberg i Stig Ljungs saml.


Eds bruk
EDA och KURIR, användes både till passagerartrafik och timmerbogsering
Foto i Stig Ljungs saml.

Foto i Stig Ljungs saml.

Foto i Stig Ljungs saml.

Hamnen i Helgenäs användes av Eds bruk. Här lossades trä och skeppades papper ut.
Foto i Stig Ljungs saml.

Brukets smalspåriga lok HELGENÄS
Foto i Stig Ljungs saml.


Västerviks Varv
1920
Foto i Stig Ljungs saml.

Foto i Stig Ljungs saml.

Foto i Stig Ljungs saml.

Foto i Stig Ljungs saml.


Skanör-Falsterbo
Livbåt 416
Foto Falsterbo museum via Stig Ljung

Foto Falsterbo museum via Stig Ljung

Foto Falsterbo museum via Stig Ljung

416-Roddarelaget


Vättern
BRAHE trafikerade Gränna-Visingsö, här fotad en isrik vinter på 1960-talet
Foto Stig Ljung


Tillbaka till Album m.m.
Tillbaka till startsidan