Trängslets Kraftverk AB

Under åren 1955-1960 byggdes kraftverket vid Trängslet i Österdalälven, för att klara Stora Kopparbergs Bergslags AB´s ökade behov av elförsörjning till sina sågverk, massafabriker och smältverk. Till dammen, som med sina 7,2 miljoner kubikmeter är en av Sveriges största dammar, behövdes nya flottningsbåtar för att bogsera timmret de 8 landmilen över lugnvattnet.

Båtarna beställdes av Stora Kopparbergs Bergslags AB, men troligen var det Dalälvens Flottningsförening som skötte driften av båtarna, åtminsone stod de som säljare bl a när Trängslet III såldes.
Anders Winter


På bilden ses från höger Tängslet III, I, VI, V, och IV. I förgrunden Motorvarpbåtarna L1 och L2 av Lidwalls typ BVV 10.
Foto Anders Winters saml.


Bogserbåtarna:
NamnByggår - varvHos Trängslets Kraftverk:
Trängslet I1957 - Övermo Varv19?? - 19??
Trängslet III1959 - Lidwall & Söner, Leksand1959 - 1970
Trängslet IV1960 - Lidwall & Söner, Leksand1960 - 1970
Trängslet V1960 - Lidwall & Söner, Leksand1960 - 1970
Trängslet VI1960 - Lidwall & Söner, Leksand1960 - 1970


Läs mer på W A Winter o Söner om flottning på Dalälven samt Sefflemotorer.


Tillbaka till rederier
Tillbaka till startsidan