William Watkins Ltd, London

När det stora bogserbåtsrederiet Alexandra Towing Co Ltd, Liverpool blev som störst, var det för att man köpte ett antal mindre bogserbolag, som i sin tur var resultatet av sammanslagningar och köp. Ett av de bolag som så småningom ingick i ATL var William Watkins Ltd i London. Detta rederi grundades redan 1833 av John Rogers Watkins, sannolikt världens första bogserbolag. Lustigt nog uppkallade grundaren bolaget efter sonen William. Bland alla kända enheter Watkins bogserare släpat kan nämnas GREAT EASTERN, vid sjösättningen 1858 och vid leveransen 1860. Watkins var sannolikt också ett av världens första högsjöbogserande bolag, med många, långa och besvärliga bogseringar. Watkins blev med tiden ett rederi som syntes i såväl Alger och Aden som i Colombo (Ceylon), Singapore, Shanghai, Sydney, New Orleans, Rio de Janeiro och många andra hamnstäder jorden runt. Förutom två världskrig deltog också Watkins båtar i Krimkriget och Boerkriget.

Till en början användes bara hjuldrivna båtar, och först 1868 mottog man ERA som bolagets första propellerbåt. Strax innan WW II ägde bolaget 17 ångbogserare. Under kriget rekvirerade the Ministry of War Transports ett antal av bolagets båtar, och tre av dem gick förlorade. Å andra sidan antogs Watkins som befraktare av Ministeriets egna eller rekvirerade bogserare, och vid krigsslutet förfogade man över tretton egna och sju för MWT.

1950 bildades Ship Towage (London) Ltd genom en sammanslagning av W Watkins, Elliot Steam Tug Company och Gamecock Tugs Ltd. 1965 tog man även över Gaselee & Son Ltd. 1969 gick man samman med W.H.J. Alexander Ltd. Det nya bolaget döptes om till London Tugs Ltd. 1975 togs det bolaget över av Alexandra Towing Co. Ltd, Liverpool.

Sammanställt av Bengt Westin - Källor: www.thamestugs.co.uk/, www.tugspotters.com, Warships of WW II – H T Lenton & J J Colledge, Liverpool Museum, Lekko, Marcon International, Inc. Uppgifter från Bernt Fogelberg, Lloyds Reg. of Shipping, John P F H Cook, egna anteckningar


The Fleetlist will be updated all the time - own photos are wellcome

William Watkins Ltd´s bogserbåtar:
NamnByggår - varvHos William Watkins Ltd:
Cervia1946 - Alexander Hall & Co., Aberdeen1946 - 1950
Contest1933 - Alexander Hall & Co., Aberdeen -


Tillbaka till rederier
Tillbaka till startsidan