Vikingen

SFC-2338
Byggd 1891 vid Sunds AB Mek. Verkstad AB, Sundsbruk Nb 02 (Järn)
12,33 x 3,28 x 1,47 m – (SV 1916)
14,00 x 3,50 x 1,30 m – (SV 1920)
13,40 x 3,28 x 1,50 m – (SV 1944)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 50 Ihk ersatt av en vid C.J.Wennbergs MV i Karlstad byggd comp.ångmaskin på 70 Ihk, Motoriserad okänt år Lister JP 3 på ? hk ersatt av en Deutz 6 FL/912 på ? hk.

Byggdes för Sunds AB som VIKINGEN. Såldes 1904 för 13.000 kr till Bogserings AB Bravo, Sundsvall som 1917 trätt i likvidation. Den 8 nov 1918 förvärvades båten av Marma Sågverks AB, Söderhamn där hon kallades MARMA III och detta bolag ändrades 1933 till Marma-Långrörs AB. Såldes 1952 till Bertil Persson, Söderhamn och återfick namnet VIKINGEN. Blev lustfartyg 1965 då Dag Gustad, Stockholm köpte och han rev ur maskineriet. Det tomma skrovet förvärvades 1968 av Bengt Emanuelsson, Stockholm och då blev hon MARMA III igen. Motoriserades 1968 och såldes 1976 till Nils Gustafson, Stockholm som efter några år lär henne gå vidare till Jarl Flodin som ville kalla henne NORDSTJERNAN. Det blev aldrig så utan då Bengt Emanuelsson köpte tillbaka henne, tillsammans med MSF-medlemmen Börje Bruér, 1992 var namnet MARMA III igen. Såldes 1999 till Kjell Einar Olsson, Nössemark som via Göta kanal tog henne till sjön Stora Lee i Dalsland.
Text: Bengt Westin

Vikingen
Wikingen
Foto: SCA-arkivet via Bengt Westin

Vikingen
Wikingen
Foto: Lars Brolins saml. via Bengt Westin

Vikingen
Wikingen
Foto: Lars Brolins saml. via Bengt Westin

Wikingen
Wikingen
Foto: B Fogelberg via Bengt Westin

Wikingen vid Lugnet 1/2 1969
Wikingen
Foto: Christer Samuelsson

Wikingen i Hammarby Sjö 1/2 1969
Wikingen
Foto: Christer Samuelsson

Marma III
Wikingen
Foto: Kjell Olsson via Bengt Westin

Marma III på slipen vid Pampas Marina - 1994
Marma III
Foto: Henning Blick

MARMA III
Marma III
Foto: Olov Johannesson

Marma III
Foto: Olov Johannesson


Tillbaka till Sunds AB
Tillbaka till Marma-Långrör AB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan