REDERI AB TYR / BOHUS TUG LTD, UDDEVALLAav Bengt Westin

År 1896 lät hrr John A Pettersson och A Cöster bygga en bogserbåt på Lundby MV som fick namnet TYR och ungefär samtidigt bildade de ett bolag benämnt Uddevalla Transport & Bogserings AB. TYR sysselsattes mest i Göteborg och därför köpte Uddevalla stad 1923 en egen bogserbåt senare kompletterat med två till. 1956 bildades Rederi AB Tyr av bl a Thordéns och de övertog samtliga Uddevallas bogserare. Under åren 1954-1960 tillkom ytterligare sju bogsare, varav en för Uddevallavarvet.

Sedan Uddevallavarvets glansdagar var över, övertog Uddevalla stad fyra av båtarna under ett nytt bolag benämnt Bohus Tug Ltd och detta bolag lät bygga ytterligare fem båtar innan det övertogs av C L Hanssons Bogser AB 1982 och flyttades till Göteborg. 1981 överfördes TED och TOM till ett bolag med namnet Ångbåts AB Bohusländska Kusten, med Uddevalla stad som huvudägare, 1983 ändrat till Uddevalla Bogser AB och den 22 mars 1990 helt övertaget av Uddevalla hamnterminal.

Sedan Bohus Tug Ltd bildats 1971, byggdes åren 1974-1978 BOHUS, BONDEN, DYNAN, GÄVEN och TIWAZ. När Johnsonkoncernen övertog Bohus Tug 1982 överfördes GÄVEN till Uddevalla Bogser AB och flyttades därifrån 1991 till Uddevalla Hamnterminal AB. 1984 bildade Johnsons Scandinavian Towage & Salvage AB tillsammans med AB Neptun-Röda Bolaget, och Bohus Tug försvann, men 1986 sålde Johnsons sin andel i Scantug.
Text: Bengt Westin


Bogserbåtar


För mer information om bogserbåtarna - tryck på bilderna.


Tryck här
Tyr (1) - 1896 - 1930


Meta/Top - 1922-1956


Drag/Tip - 1924-1955


Tryck här
Hake - 1953-1954


Tryck här
Tyr (2) - 1954- 1959


Tryck här
Tim - 1954-1975


Tryck här
Tom - 1954-1990


Tug - 1955-1959


Västervik - 1955


Tryck här
Tyr (3) - 1959- 1977


Tryck här
Ted - 1961-1991


Tryck här
Tor - 1966-1969


Tryck här
Bohus - 1974-1984


Bonden - 1974-1977


Dynan - 1974-1984


Tryck här
Gäven - 1976-1991


Tryck här
Tiwaz - 1978-1984


Tillbaka till rederier
Tillbaka till startsidan