Sprängaren och Sveparen.

10551
Sprängaren byggdes på Motala varv och sjösattes 1918. Militära nummer har varit 18, 49 och 254. Såldes 1962 till hamnstyrelsen i Varberg och tjänstgjorde där som hamnbogserare med namnet Klåback. Åter i Stockholmsområdet som bogserare i början av 1970-talet. Ägs sedan 1996 av Veteranföreningen Tendrarna i Norrtälje och återfick namnet Sprängaren.

Sveparen byggdes på samma varv och sjösattes i december 1917. Militära nummer har varit 17, 48 och 253. Bägge fartygen, tillsammans med Sökaren byggdes ursprungligen som vedettbåtar för flottan. De var utrustade för minsvepning, hade minräls för minutläggning och minupptagning. Från 1930 kallades de för tendrar. Sveparen såldes 1967 till Baltic Marin AB i Norrtälje.
Gemensamma data: 27,8 x 7,0 x 3,0 m. 227/232 ton depl.Maskineri: en 2-cyl stående compoundångmaskin på 400 ihk.
Var ursprungligen bestyckad med en 57 mm kan M/16, vilket senare kompletterades med en 25 mm automatkanon och en kulspruta.
Information ur Örlogsfartyg

Sveparen och Sprängaren ägs nu av stiftelsen Vedettbåten Sprängaren som håller på att renovera Sprängaren. Intresserade kan via e-post kontakta stiftelsen på info@hmssprangaren.se eller ordf. Björn L på 08 556 233 50


Se respektive båt här: SÖKAREN, SVEPAREN och SPRÄNGAREN.


SÖKAREN, SPRÄNGAREN och SVEPAREN på 1940-talet
Klåback
Foto: Håkan Sundströms saml.


KLÅBACK på slip 1965
Klåback
Foto: Olle Arnell i Christer Samuelssons saml.

SPRÄNGAREN i Västra Beckholmsdockan 19 oktober 1996
Sprängaren
Foto: Olle Renck via Christer Samuelsson

SPRÄNGAREN i Stockholm 5/1 1997
Sprängaren
Foto: Krister Bång via Patrik Nylin

Sprängaren
Foto: Krister Bång via Patrik Nylin

SPRÄNGAREN - 13 maj 2014
Sprängaren
Foto: Christer Samuelsson

Sprängaren
Foto: Christer Samuelsson

SPRÄNGAREN vid Beckholmen - 1 juni 2015
Samtliga tuber i ångpannan skall bytas.
Sprängaren
Foto: Christer Samuelsson


HMS SVEPAREN
Sveparen
Refoto: Christer Samuelsson - foto ur Motala Verkstads minnesskrift 1922

HMS SVEPAREN under bärgningen av Wasa
Sveparen
Foto: Göran Hising (1958-59 påmönstrad smörjare/eldare)

Modell av SVEPAREN i skala 1:25 byggd av Göran Hising
Sveparen
Foto: Göran Hising

Sveparen
Foto: Göran Hising

SVEPAREN - 25 juli 1967
Sveparen
Foto: Lars Brolin

Kvarnholmen 13 augusti 2005.
SPRÄNGAREN närmast kaj med SVEPAREN utanför.

Sprängaren och Sveparen

Sprängaren och Sveparen

Sprängaren och Sveparen

Sprängaren och Sveparen

Sprängaren och Sveparen

Sprängaren och Sveparen

Sprängaren och Sveparen

Naturen håller på att ta över på SVEPARENS akterdäck.
Sprängaren och Sveparen

SPRÄNGAREN och SVEPAREN vid Beckholmen, 1/9 2007
Foto: Christer Samuelsson

Bortmotade från Svindersviken låg tendrarna vid Beckholmen ett kort tag för att sedan bogseras till Gålö.
Foto: Christer Samuelsson

3/9 2007
Foto: Lars Johnson

SVEPAREN ligger för upphuggning vid Wik-Inn Marina, Herrön - 16 september 2012
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan