Björkå AB - Lugnvik

1874 bildades Lugnviks Nya AB, och möjligen övertogs ett tidigare byggt sågverk på platsen. Grundare till bolaget var bl.a. "Ådalskungen" Constantin Falck och Ole Gjörud, och de köpte 1877 aktierna i Björkå AB vari också ingick Holms säteri. 1897 sammanslogs Björkå AB, Lugnviks Nya AB och Offers AB till ett bolag som fick namnet Björkå AB. Åren 1920-1922 byggdes ett träsliperi i Hallstanäs, där ett sågverk funnits tidigare och som sedan 1893 tillhört Lugnviks Nya AB. Träsliperiet avvecklades den sista mars 1967 och 1977 blev sågverket helägt av SCA. Kvar i dag är endast resterna av sågverket sedan verksamheten flyttats till Bollsta i och med bildandet av Scaninge AB 1999. Det var meningen att hyvleri och tork skulle bli kvar i Lugnvik, och fortfarande 2008 pågår verksamhet på platsen.

Redan 1874 beställde Björkå AB sin första bogserbåt vid Bergsunds MV i Stockholm, och den fick namn efter bolaget, dvs BJÖRKÅ. Lugnviks Nya AB skaffade sin första bogserare 1883, också den nybyggd fast från Hernösands Warf. Nybygget var försedd med två propellrar och döptes till LUGNVIK. KALLE anskaffades från Stockholm 1905 och därmed var bolagets behov av bogserbåtar mättat för 22 år framåt. Först 1929 ansåg man sig behöva ytterligare en båt och man köpte då HALLSTANÄS och 1930 tog nye disponenten Tage Hedborg med sig NORAFJÄRDEN när han flyttade till Lugnvik. Med hela fem bogserbåtar hade man mer än väl täckt behovet, och 1935 såldes HALLSTANÄS. 1939 såldes den första BJÖRKÅ och NORAFJÄRDEN fick överta namnet, men bara för ett år. 1940 såldes även BJÖRKÅ (2) till Gävle. Kvar i bolaget fanns då bara LUGNVIK och KALLE. Av någon anledning köpte bolaget 1961 välkända GUNNEL från Kramfors och hon fick bli den tredje BJÖRKÅ. Någon längre glädje över nyförvärvet fick man dock inte, då BJÖRKÅ sjönk på vårvintern 1963 och blev liggande på botten till 1977. 1963 såldes också LUGNVIK för att bli fruktlager i Sundsvall och året efter avyttrades också lilla KALLE.
Text: Bengt Westin


Björkå AB´s båtar:
NamnByggår - varvHos Rederiet:
Björkå (1)1875 - W. Lindbergs Mek. Verkstad & Varfs AB, Stockholm1875 - 1939
Lugnvik1884 - Hernösands Verkstad & Varfs Nya AB1898 - 1962
Kalleev. 1865 - ev. Bergsund1905 - 1963
Hallstanäs1897 - Lundby Mek. Verkstad AB1929 - 1935
Björkå (2)1878 - W. Lindbergs Verkstad & Varfs AB, (Södra Warfvet) Stockholm1930 - 1940
Björkå (3)1897 - AB Lundby Mek. Verkstad, Göteborg1961 - 1978


Tillbaka till rederier
Tillbaka till startsidan