Små bogserbåtar/arbetsbåtar fotade av Per Hilding.


ÄLVAN - fotad i Torsby vid norra Fryken.

Byggd 1930 av C.J. Wennbergs Mekaniska Verkstad i Karlstad.
Maskin: Den första motorn var en 1-cyl. tändkulemotor av fabrikat Avance. Den ersattes av en 1-cyl.”Seffle-motor” med 35 hkr effekt. Den första dieselmotorn, en Bolinder-Munktell typ 1054, installerades 1957. (4-cyl marindieselmotor med 54 eff. hkr.) Den nuvarande Volvomotorn som är en 6-cyl f.d. lastbilsmotor D47 på 92 br.hk sattes in omkring 1980.
Båten, med ex. namn LUSTEN 11, köptes ny av Klarälvens Flottningsförening och trafikerade Klarälvens nedre delar fram till 1986. Nuvarande ägare är Håkan Larsson i Torsby.
Fakta: Håkan Larsson, Torsby
Foto: Per Hilding


BETTY - fotad i Storuman.
Foto: Per Hilding

BETTYs maskin.
Foto: Per Hilding

se även här


BILLERUD - fotad i Torsby vid norra Fryken.

I oktober 2002 anlände den här gamla båten hit till Ångriket, där mark har ställts till förfogande för temporär uppställning.
Bogserbåten Billerud är ett stycke värmländsk teknikkulturhistoria av omistligt värde. Båten byggdes av Karlstads Mekaniska Verkstad (KMW) år 1903 med Billeruds Aktiebolag som beställare. Fartygets hemort blev Torsby där nämnda skogsindustriföretag hade stora ägarintressen. Bogserbåten Billerud, således uppkallad efter sitt ägarebolag, var vid denna tid ett ångfartyg, och var enligt flera bedömare den vackraste av Frykensjöarnas många bogserbåtar. Den tvåcylindriga compoundångmaskinen vilken utvecklade en kraft av 75 indikerade hästkrafter, var liksom ångpannan, tillverkad av KMW. Sedan Torsby Trämassefabrik hade lagts ner 1929 blev Fryksdalens Flottningsförening (i vilken Billeruds AB var intressent) bogserbåtens främste uppdragsgivare. Ångbogserbåtarna bemannades på den tiden delvis av respektive rederi, men också av Flottningsföreningen. Rederiet anställde skeppare, maskinist och två eldare. Arbetet i maskin krävde tre man, fördelat i fyratimmars arbetspass vid kontinuerlig gång. Flottningsföreningen höll också med fyra man, så kallade fartare, som hade till uppgift att styra timmersläpen vid passage genom sunden så att släpen inte gick på grund, samt att biträda skepparen med att styra båten i öppen sjö.

Under slutet av 1940-talet köpte Flottningsföreningen in alla bogserbåtarna, en efter en, för att därefter bedriva all virkesbogsering helt i egen regi. Ägandeskapet för bogserbåten Billerud överläts 1948 till Fryksdalens Flottningsförening och båten fick då Oleby som hemmahamn. Följande vår lät Flottningsföreningen bygga om nyförvärvet till motorfartyg. Man installerade då en två-cylindrig Sefflemotor av typ 247 BF om 150 hkr, senare modifierad till 170 hkr. Förutom förbättrad driftsekonomi vid övergången till förbränningsmotor ledde motorinstallationen till att maskinpersonalen kunde reduceras. Vid den aktuella tiden hade tillkomsten av fasta ledverk i sunden eliminerat behovet av personal ute på timmersläpen, varför bogserbåtarna under 1950- och större delen av 60-talet bemannades av blott tre besättningsmän. Ett bogsersläp innehöll som regel 120 virkesbuntar och resan Oleby – Frykfors, tur och retur, gick vanligen på 36 timmar. När de flesta båtarna såldes efter 1966 års säsong då Oleby skiljeställe lades ner, behöll Flottningsföreningen de båda trotjänarna Billerud och den något mindre bogserbåten Fryken 2, för bogsering av mindre virkespartier.

Den till åren komna bogserbåten Billerud, som sedan en tid var tagen ut tjänst, såldes 1983 till en privat köpare. Den förste privatägaren var en stockholmsbo med rötter i Karlstad. Efter några år sålde han båten vidare till vår föreningsmedlem, Conny Olsson i Sunne. En genomgripande renovering av fartygsskrovet inleddes 1993, men denna har ännu inte kunnat fullföljas. Ägaren har framställt en fråga till Ångrikets styrelse med anhållan om en temporär uppställningsplats för fartyget, eftersom han annars befarade att han skulle tvingas skära ner båten till skrot. Föreningens styrelse har beslutat tillmötesgå båtägaren och att medge kostnadsfri upplåtelse av uppställningsplats under en tid av tre år, med motivering att om båten skulle tvingas gå till skrot vore detta en omistlig förlust av ett teknikhistoriskt ting i Fryksdalen.
Fakta ur sammanställningen Fakta om föremål och byggnader vid Föreningen Ångrike Fryksdalen via Håkan Larsson, Torsby
Foto: Per Hilding

Här finns mer om Billerud


BJÖRNIDET - fotad i Torsby vid norra Fryken.

Tillverkad 1957 av Lidwall & Söner i Leksand för räkning Fryksdalens Flottningsförening.
Maskin: Tvåcylindrig (direktinsprutad fyrtaktare) Bolinder-Munktell 1052 om 23 hkr vid 1500 v/min.
Hette ursprungligen FRYKEN IV, men fick nytt namn 1971 efter sitt huvudsakliga tjänstgöringsställe - Björnide biltipp. Under senare delen av 1970-talet överfördes båten till Klarälvens Flottningsförenings verksamhetsområde och användes, som reparatörsbåt i Skoghall, fram till den senare flottledens nedläggning 1991. Ägs sedan 1992 av Värmlands Museum och är sedan 1994 deponerad hos Fryksdalens Flottningsmuseum i Torsby.
Fakta: Håkan Larsson, Torsby
Foto: Per Hilding


DYNÄS 2 - fotad i Sandö.
Foto: Per Hilding


FANNY - fotad i Köpmannebro.
Foto: Per Hilding

Se även Fanny (1917)


HJALMAR - fotad i Leksand.
Foto: Per Hilding


HÖGMARSÖ - fotad i Sundsvall.
Foto: Per Hilding


LORD MANFRED - fotad i Sundsvall.
Foto: Per Hilding


RÖGDEN - fotad i Torsby.
11,7 x 3,40 1,0 m.
Foto: Per Hilding


SKOTTSUND - fotad i Sundsvall.
Foto: Per Hilding


STYRBJÖRN - fotad i Ullånger.
Se även här.
Foto: Per Hilding


SULVA - fotad i Ramvik (Gustavsviks Varv).
Foto: Per Hilding


SVANINGEN - fotad i Strömsund.
Foto: Per Hilding

Se även här.


THOR - fotad i Storuman.
Foto: Per Hilding

Se även här.


VON ARX - fotad i Sundsvall.
Foto: Per Hilding


Tillbaka till små bogserare/arbetsbåtar
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan