Wäija

SFDX – 5849 (19/10 1916)
Byggd 1916 vid Hernösands Mek. Verkstad & Varf AB (Stål)
27,31 x 6,86 x 3,33 m – 154,38 / 28,96 (MB 1916)
Maskin: Lindholmens MV Tripleångmaskin (12” – 20” - 33” x 18”) på 400 Ihk, ersatt av en MaK Maschinenbau 4Sa 8cy dieselmotor på 1.600 Ehk (1972)
Kontrakt skrevs den 20 okt 1915. Beställningen avsåg ett bogserfartyg med måtten 85’ x 22’ x 11’6”. Panna och maskin från Lindholmens MV. Leverans senast den 10 juni 1916. Ångpanneplåten från Avesta Jernverk försenades avsevärt och när man väl erhållit plåten och den skulle valsas i den större plåtvalsen, sprack denna. Det tog avsevärd tid innan en ny vals kunde anskaffas. Därav den sena leveransen. (Krönika om Hernöverken). Levererades till Svanö AB, Svanö, med namnet SVANÖ I och kostade 137.700 kr. Svanöbolagets nyaste båt, ’Svanö I’, vilken byggts vid härvarande MV, gjorde den 10 okt. sin första provtur. (VA 12/10 1916). Överfördes genom fusion 1928 till Dynäs AB och omdöpt till WÄIJA. En man från bogserbåten ’Wäija’ av Väja omkom när man den 2 sept kl 6.58 skulle förtöja bogserbåtens timmersläp mellan Obbola massakaj och Nyviks udde på grund av det hårda vädret till sjöss. Under förtöjningsarbetet råkade däcksmannen Bo Erik Markström från Sollefteå halka, då han skulle stiga över till en båt invid flotten. Han steg antagligen på en stockända och råkade därvid falla i vattnet och förmodligen skada sig, eftersom han omedelbart försvann. (SST 37-1954). ’Wäija’, bogserångare av Dynäs, gick natten till den 8 juni 1955 på grund vid Kälkholmen i Luleå norra skärgård, ungefär på samma plats där motorfartyget ’Klätten’ av Hönö strandade. Bärgningsång. ’Poseidon’ drog samma dag ’Wäija’ av grundet och förde henne i land. (SST 25-1955). Gick i Ångermanälven i nästan 50 år innan hon den 28 nov 1960 köptes av Wiréns Rederi AB, Piteå, för 140.000 kr. Prickarna ovanför Ä målades över och hon blev WAIJA. Fyra år senare, den 22 maj 1964, såldes hon för 110 000 kr till Oy G. Åsmus AB i Gamla Karleby, vilka sålde vidare den 20 feb 1971 till Oy Hangoon Hinaus AB, Helsingfors som lät motorisera henne vid det egna varvet. Hon byggdes då om och fick en kioskliknande styrhytt. Oy HH AB köptes 1981 av Finska Ångfartygs AB (Effoa), Helsingfors, som 1988 överlät sina bogserbåtar till Alfons Håkans rederi. Var till salu vintern 2005, men då ingen köpare uppenbarade sig nödgades Joakim Håkans den 24 aug. 2006 till slut meddela, ..att Waija har dessvärre hamnat i bogserbåtarnas himmel. Dvs, har skrotats i Tallin.
Text: Bengt Westin.


SVANÖ I
Svanö 1
Refoto Länsmuseet Y via Bengt Westin


SVANÖ I
Svanö 1
Refoto Göran Stengel via Bengt Westin


WÄIJA
Wäija
Foto Tage Hedborg via Bengt Westin


WÄIJA
Wäija
Foto Tage Hedborg via Bengt Westin


WÄIJA
Wäija
Foto Bengt Andersson via Bengt Westin


WÄIJA
Wäija
Foto Rudolf Södergren via Bengt Westin


WÄIJA och BORE med en massapråm i förgrunden. Furuögrunds hamn ca. 1950
Bore
Foto i Lennart Hedlunds saml.

Okänd, STAFFAN, HEDVIK, WÄIJA, samt KOLBJÖRN i Furuögrunds hamn, cirka 1950
Foto Lennart Hedlunds saml.


Wäija
Wäija
Foto Bengt Andersson via Bengt Westin


Waija, Wiréns
Waija
Foto via Bengt Westin


Waija
Waija
Foto J Robert Boman via Bengt Westin


Till Wiréns
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan