Bogseringsbolaget Hurtig (Hurtigbolaget)
Bogserings AB Hurtig

Bogseringsbolaget Hurtig, Västerhus, Örnsköldsvik. Bogseringsbolaget var en sammanslutning av ett antal bogserbåtsägare, nämligen Gustav Jonsson, Johan Albert Byström, Erik Byström, Ejnar Byström, Petter Byström med den sistnämnde som huvudredare. Detta bolag ombildades till aktiebolag den 27 februari 1928 (Bogserings AB Hurtig, Örnsköldsvik). Bolaget fortlevde till 1958 då det likviderades.
Listan nedan gör inte anspråk på att vara komplett. Det fanns t.e.x. ytterligare en HURTIG.
Fakta från Bengt Westin


Hurtigbolagets bogserbåtar:
NamnByggår - varvHos hamnen:
Brage1883 Oskarshamns Mek. Verkstad & Torrdocka ABföre 1916 - 1918
Duvan1869 Lindholmens Mek. Verkstad AB, Göteborg1918 - 1958
Essvik I1887 vid okänt varv i Memel 1943 - 1948
Frej1884 Kristinehamns Mek. Verkstad AB 1926 - 1930-talet
Hurtig (?)okänt år vid okänt varv1930 - 1947 (?)
Hurtig (3)1904 Eriksbergs Mek. Verkstad AB, Göteborg1939 - 1941
John1897 i Stokholm (obekräftat)1916 - 1954, 1954 - 1955
Odenokänt år vid okänt varv1926 - 1938
Robert1870 Motala Mek. Verkstads AB, Motala1947 - 1957
Victoria1886 Själevad Bros Mekaniska Verkstad, Själevad 1897 - 1918/19
Viktorokänt år möjligen i Söderhamn1916 - 1923


Tillbaka till rederier
Tillbaka till startsidan