Gefle Stuveriaktiebolag - Gävle.
Till rederiets historia


För mer information om bogserbåtarna - tryck på bilderna.

Bogserbåtarna.Tryck här
Tor
1920 - 1951

Tryck här
Oden
1927 - 1971

Tryck här
Frej
1940 - 1945

Tryck här
Tor (2)
1952 - 1979

Tryck här
Frej (2)
1960 - 1973

Tryck här
Frej (3)
1973 - 1990

Tryck här
Brage
1977 - 1991


Gävle Stad.


Tryck här
Pehr Ennes
1920 - 1957


Efter stuveriet


Tryck här
Järven
1991 -


Tillbaka till startsidan